+
Aa
-

Chính sách nhất quán và lâu dài tạo mọi thuận lợi cho các DNNVV phát triển

28/09/2006 21:41

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC (SME) vừa diễn ra chiều 28/9 tại Hà Nội. Châu Á-Thái Bình Dương nổi tiếng là khu vực phát triển năng động bậc nhất thế giới, là đầu tầu của sự phát triển kinh tế và thương mại toàn cầu. Có được thành tựu đó một phần quan trọng là nhờ sự phát triển mạnh mẽ và đều khắp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm trên 98% tổng số doanh nghiệp được thành lập), đem lại 35% doanh thu và tạo ra hơn 58% việc làm trong khu vực.

"Chính sách nhất quán và lâu dài của Việt Nam là tạo mọi thuận lợi cho các DNNVV phát triển"
"Chính sách nhất quán và lâu dài của Việt Nam là tạo mọi thuận lợi cho các DNNVV phát triển"

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Trong quá trình toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi lớn, các DNNVV, nhất là ở các nền kinh tế có trình độ phát triển thấp, đang đứng trước không ít thách thức dưới sức ép của sự cạnh tranh gay gắt, của những biến động khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ và giá cả nguyên nhiên liệu, sự thay đổi quá nhanh chóng về khoa học công nghệ, đòi hỏi vốn đầu tư đáng kể để kịp thời đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh”.

Thủ tướng nói: “Trong hoàn cảnh đó, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế khu vực, một yêu cầu bức bách là tạo lập những điều kiện thuận lợi nhất cho các DNNVV, cải thiện môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn và công nghệ, mở rộng thị trường thông qua việc khuyến khích nội nhu và xuất khẩu, tăng cường sự liên kết giữa họ với nhau trong phạm vi từng nền kinh tế và cả khu vực”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh những nội dung rất thiết thực sẽ được thảo luận tại Hội nghị lần này và bày tỏ sự trông đợi các vị đại biểu sẽ đưa ra được nhiều ý tưởng, sáng kiến mới nhằm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp phù hợp, thúc đẩy cộng đồng DNNVV phát triển và làm phong phú thêm Chương trình hành động Hà Nội sẽ được thông qua tại Hội nghị cấp cao vào tháng 11 tới.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập đến một số thành tựu của công
cuộc đổi mới, trong đó nhấn mạnh: “Đất nước chúng tôi chẳng những đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội mà còn liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân trên 7,5%/năm”.

Theo Thủ tướng, một trong những nhân tố đem lại thành công ấy là chủ trương huy động mọi nguồn lực của đất nước, khuyến khích mọi thành phần kinh tế đều phát triển. Nhờ vậy, nhất là sau khi Luật Doanh nghiệp được thông qua vào năm 1999, hơn 100 ngàn doanh nghiệp mới ra đời, đưa tổng số doanh nghiệp đăng ký lên trên 245 ngàn, trong đó 96% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã huy động được khoảng gần 30 tỷ USD vốn đầu tư, lớn hơn số vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong cùng kỳ, sử dụng 2,6 triệu lao động, đóng góp gần 40% GDP cả nước.

Chính sách nhất quán và lâu dài của chúng tôi là tạo mọi thuận lợi cho các DNNVV phát triển. Nhà nước Việt Nam đang có những cố gắng lớn lao để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và môi trường kinh doanh, đặc biệt là vừa thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chung cho mọi thành phần kinh tế, trong nước cũng như ngoài nước. Việt Nam đã xây dựng và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và đầu tư, tiếp cận công nghệ, vốn vay và mặt bằng sản xuất kinh doanh, các vườn ươm doanh nghiệp, khuyến khích họ liên kết với nhau thông qua các hiệp hội…”.

Thay mặt Hội nghị, với cương vị Chủ tọa, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Võ Hồng Phúc nêu quyết tâm của các vị Bộ trưởng là sẽ tích cực thảo luận để đi đến thống nhất.
Trước đó, trong phiên họp kín sáng, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, các vị Bộ trưởng đã thảo luận các vấn đề: tạo môi trường kinh doanh cho DNNVV; về cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển và thảo luận các nội dung của Tuyên bố chung Hà Nội. Các vị Bộ trưởng cho rằng, việc hỗ trợ các DNNVV trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, đào tạo, tạo khuôn khổ pháp lý… là các vấn đề chính quyền cần góp sức giải quyết.

Trong hai ngày làm việc, các Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC sẽ thảo luận về các sáng kiến, các nội dung liên quan đến chủ đề hợp tác DNNVV trong APEC 2006; Trình bày của đại diện SMEWG, ABAC, WLN, chủ tịch SOM…; Thông qua Tuyên bố chung Hà Nội về Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNNVV trong thương mại, đầu tư, Tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

Bên lề Hội nghị, sẽ có các cuộc trao đổi song phương giữa các Bộ trưởng về các vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác kinh tế./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều