Chính phủ và BCHTW Đoàn phối hợp công tác

12/01/2018 16:26

Để tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên tịch 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Ảnh minh họa

Trong đó, phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên. Cụ thể, Chính phủ và Ban Chấp  hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ tạo điều kiện để Ban Chấp  hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2017 – 2022 với các nội dung cụ thể: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp khắc phục; bố trí nguồn lực và kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý và thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

Chính phủ tạo điều kiện để Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên;…

Thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa.

Ngoài ra, Chính phủ và Ban Chấp  hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; phối hợp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật trẻ em.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video