Chính phủ thống nhất với đề xuất phối hợp của Mặt trận, giai đoạn 2016 – 2020

10/06/2016 09:17

Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 49 – Nghị quyết được ban hành sau cuộc họp thường kỳ tháng 5 trong đó nhấn mạnh tới việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên 3 lĩnh vực do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề xuất phối hợp trong 5 năm tới gồm: Phát triển kinh tế; Phát triển xã hội và giám sát xã hội; Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Nghị quyết 49 nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường phối hợp với Chính phủ trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần giúp Chính phủ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 thuộc 3 lĩnh vực: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân dân tham gia phát triển xã hội và giám sát xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, trong sạch.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân giám sát mô hình hợp tác xã tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân giám sát mô hình hợp tác xã tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng thêm các chương trình phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2016; đồng thời tích cực triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết.

Các địa phương bị thiệt hại bởi hạn hán và sự cố hải sản chết bất thường khẩn trương tổ chức chuyển hỗ trợ của Chính phủ và địa phương cho nhân dân theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6 năm 2016. Chính phủ đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các tỉnh liên quan giám sát việc chuyển hỗ trợ của Chính phủ và địa phương đến các hộ dân, thông báo cho Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2016.

Để làm tốt vai trò là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, hằng năm, Mặt trận đều có chương trình ký kết quy chế công tác phối hợp với Chính phủ. Mục đích cuối cùng là lo cho dân, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân- những tâm tư của nhân dân đã được gửi gắm qua kiến nghị của Mặt trận. Với tinh thần đó, hiệu quả của các chương trình ký kết phối hợp luôn đặt lên hàng đầu.

Lâu nay, tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ việc nêu lên kiến nghị của nhân dân thông qua đề xuất của Mặt trận là chuyện bình thường. Nhưng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lần đầu tiên kiến nghị với Chính phủ 3 lĩnh vực cần phối hợp trong cả một nhiệm kỳ, chứ không đơn thuần là việc của một, hai tháng tới.

Bởi vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 49, trong đó nhấn mạnh tới việc phối hợp với MTTQ Việt Nam trên 3 lĩnh vực trong 5 năm tới là điều chưa từng có và hoàn toàn mới.

Còn nhớ, ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/ 2016 – phiên họp đầu tiên kể từ khi Chính phủ mới kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc tới và nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải coi trọng MTTQ Việt Nam bởi đây là tổ chức liên minh chính trị, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận chính là nơi tập hợp sức mạnh của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân.

Thủ tướng khẳng định: “Muốn đảm bảo kỷ cương phép nước cần phát huy, đảm bảo quyền dân chủ của người dân trên tinh thần có dân là có tất cả, không có dân sẽ không có thành công”.

Bởi vậy, Nghị quyết 49- Nghị quyết Chính phủ thường kỳ tháng 5 ban hành trong đó nhấn mạnh tới kiến nghị của người đứng đầu Mặt trận trong công tác phối hợp 5 năm tới đã cho thấy sự đồng lòng của Chính phủ với Mặt trận.

Đây chính là tiền đề tốt đẹp để hai bên tiến hành tốt hơn nữa công tác phối hợp của mình như Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã kỳ vọng “Mặt trận đồng hành cùng Chính phủ trong các chương trình phối hợp để hai bên cùng hành động trong 5 năm tới”.

Theo đó, 3 lĩnh vực mà hai bên sẽ phối hợp từ đề xuất của người đứng đầu Mặt trận là phát triển kinh tế; phát triển xã hội và giám sát xã hội; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đối với việc MTTQ Việt Nam vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, hai bên sẽ phối hợp triển khai 3 hoạt động. Hoạt động đầu tiên thực chất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hoạt động thứ hai là MTTQ Việt Nam sẽ triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ là: “Đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hoạt động phối hợp thứ ba với Chính phủ để phát triển kinh tế là tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với chất lượng cao hơn, quy mô lớn hơn.

Đối với lĩnh vực MTTQ Việt Nam vận động nhân dân phát triển xã hội và giám sát xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị 3 chương trình phối hợp sau: Thứ nhất là chương trình phối hợp và vận động giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Chương trình này có 5 đặc trưng. Thứ nhất là sẽ có 4 đoàn thể tham gia vận động là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam các tỉnh, thành phố để vận động và giám sát các chủ hộ nông dân là phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân và giám sát các HTX ở các địa phương sản xuất an toàn thực phẩm ở cơ sở.

Thứ hai, chương trình đã xác định 5 đối tượng phải được giám sát là các hộ sản xuất nông nghiệp và chế biến nhỏ lẻ, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, các chợ và siêu thị, các cửa khẩu và chính quyền địa phương.

Thứ ba là sẽ có 7 lực lượng tham gia giám sát là MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thứ tư là có sự liên thông giám sát và thanh tra chuyên ngành. Ở đâu Mặt trận giám sát và phát hiện có sai phạm thì ở đó nhà nước có thanh tra và chế tài sai phạm. Và thứ 5 là chương trình về an toàn thực phẩm.

Đối với việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện việc báo cáo hàng quý và 6 tháng về tình hình nhân dân để gửi Chính phủ và Quốc hội. Bên cạnh đó, tiếp tục tiến hành việc xác định chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính công.

(Theo Đại Đoàn Kết)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video