Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN

24/11/2013 21:35

Báo cáo trình Quốc hội mới đây của Chính phủ cho thấy quyết tâm cao của Chính phủ trong thực hiện tái cơ cấu các DNNN. Cùng với việc tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo nguyên tắc thị trường và lộ trình đã được phê duyệt.

Hàng loạt DNNN đang khẩn trương thoái vốn ngoài ngành. Ảnh Internet.
Hàng loạt DNNN đang khẩn trương thoái vốn ngoài ngành. Ảnh Internet.

Tính đến thời điểm hiện nay, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu của 68/109 tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Trong đó: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án của 19/21 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Quyết định dừng thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế đối với 2 tập đoàn trong ngành xây dựng và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Các Bộ đã phê duyệt 39 Đề án, các địa phương phê duyệt 10 đề án của các tổng công ty nhà nước trực thuộc. Đến ngày 4-10-2013, Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị cuối cùng trong cả nước đã trình Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bộ, địa phương chưa hoàn thành phê duyệt Đề án tái cơ cấu các tổng công ty nhà nước trực thuộc như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng,… Đến nay đã có 12/14 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Để tạo điều kiện cho các DNNN tái cơ cấu, Chính phủ đã ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật và tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Trong đó có Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25-6-2013 của Chính phủ về quy chế giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11-7-2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu…

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là quá trình cổ phần hóa, thoái vốn của DN, như: Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định về quy chế đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; Nghị định về sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao DNNN…

Bên cạnh đó, Chính phủ đã quy định rõ việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách cho việc đổi mới tổ chức quản lý và giám sát tại doanh nghiệp Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đặc biệt là các tập đoàn và tổng công ty.

Đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo nguyên tắc thị trường và lộ trình đã được phê duyệt; Giảm và bán toàn bộ vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần chi phối. Đi đôi với đó là kiện toàn cán bộ lãnh đạo và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn, tổng công ty; Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước.

Đặc biệt, trong thời gian tới sẽ ban hành cơ chế chính sách để tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích của các DNNN. Thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Được biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, năm 2012 – 2013 các DNNN đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Theo báo cáo của Chính phủ, DNNN trong năm 2012-2013 đã đóng góp khoảng 30% thu ngân sách nhà nước và trên 33% GDP. Trên 80% DNNN có lãi và 11,7% doanh nghiệp lỗ.

Năm 2012, vốn chủ sở hữu tăng 26% so với năm 2011; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu là 16,37%, trong đó của các tập đoàn, tổng công ty là 16,94%. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 1,52 lần, trong đó của các tập đoàn, tổng công ty là 1,46 lần, nằm trong giới hạn cho phép (3 lần).

(Hải Quan)

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video