Chính phủ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình cận nghèo

10/05/2013 14:22

Sáng nay 10 – 5, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng  thuộc hộ gia đình cận nghèo. Kể từ ngày 1 – 1 – 2013, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Người cận nghèo sẽ được hưởng lợi từ BHYT

Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 1 – 1 – 2013, nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 1 – 1 – 2013 chưa đủ 5 năm thì thời gian còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 1 năm.

Người cận nghèo sẽ được hưởng lợi từ BHYT

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Đối với các đối tượng người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 – 6 – 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

H.N

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video