Chính phủ giảm số lượng cấp phó đối với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam

02/09/2015 13:00

Đây là một trong những nội dung sửa đổi tại Nghị định 69/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10.

Chính phủ giảm số lượng cấp phó đối với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam
Ảnh minh họa.

Theo đó, thay vì được có 7 Phó Tổng giám đốc như quy định hiện hành, từ ngày 10/10/2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chỉ được có 5 Phó Tổng Giám đốc và 1 kế toán trưởng. Kế toán trưởng này do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương và các lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Về kiểm soát viên, Tổng công ty có từ 1 đến 3 kiểm soát viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và trả lương. Trong đó, tiêu chuẩn, điều kiện, chế hộ hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của kiểm soát viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, từ ngày 10/10, số công ty con của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ được tăng thêm 3 công ty (từ 24 công ty lên 27 công ty), bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Vận tải đường sắt Sài Gòn; Công ty TNHH một thành viên Xe lửa Gia Lâm.

(Theo Pháp Luật TPHCM)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video