Chính phủ đang đôn đốc triển khai “Chính phủ điện tử”

19/11/2009 17:09

Trước mối quan tâm của đại biểu Quốc hội về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định “Chính phủ đã xây dựng Chương trình Chính phủ điện tử”.Dẫn Luật giao dịch điện tử và Luật phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua từ năm 2005, Luật công nghệ thông tin và Luật quản lý thuế được thông qua năm 2006, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh chất vấn: “Vì sao Thủ tướng chưa chỉ đạo và đầu tư thích đáng để toàn bộ các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các cấp sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và giao dịch với tổ chức công dân theo điều luật trên?”.

Áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính - một bước tiến của Chính phủ điện tử.
Áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính - một bước tiến của Chính phủ điện tử.

Theo thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chương trình Chính phủ điện tử bao gồm hệ thống mạng lưới tin học trong quan hệ nội bộ của hệ thống chính quyền, giữa hệ thống chính quyền với người dân và doanh nghiệp…

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Chương trình Chính phủ điện tử là một chương trình mới và rất lớn, hiện Chính phủ đang đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình này.

Nhiều đề án liên quan đến CPĐT đã được triển khai bước đầu đạt được kết quả nhất định, thực hiện từng bước việc đặt nền móng CPĐT ở trung ương và địa phương.

Việc thúc đẩy quá trình tin học hóa trong các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương đã tạo sự chuyển biến nhận thức về vai trò, ý nghĩa của CPĐT đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tháng 8 vừa qua, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Hành chính công và An ninh Hàn Quốc đã khởi động Dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam (TTDLĐTCP).

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ, Trưởng Ban chuẩn bị Dự án cho rằng, khởi động Dự án xây dựng TTDLĐTCP Việt Nam là việc làm hết sức có ý nghĩa.“Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, việc xây dựng Chính phủ điện tử trong đó có TTDLĐTCP mang tính cốt lõi, quan trọng”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ nhận định.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video