Chính phủ chấn chỉnh việc cử công chức đi công tác nước ngoài

07/11/2012 19:04

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ triển khai nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm trong việc đi công tác nước ngoài, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mới đây và căn cứ tình hình thực tế của cơ quan.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chỉ cử công chức tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài khi thật cần thiết, nội dung công tác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo dõi; quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam

Các đơn vị cũng không được cử một công chức tham gia nhiều đoàn công tác nước ngoài trong năm để đảm bảo quỹ thời gian dành cho công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng lưu ý các đơn vị không cử công chức tham dự hội thảo, hội nghị, triển lãm, lễ hội, khánh thành, bàn giao, ký kết, khai trương và đoàn công tác của doanh nghiệp, Hiệp hội đi nước ngoài, trừ trường hợp khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ.

Về tham gia các Ban, Tổ công tác liên ngành, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chỉ cử công chức tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ.

Không cử công chức tham gia các Hội đồng thẩm định, các Ban Quản lý dự án, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Bộ, ngành, địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đưa tin, ngày 1/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã văn bản yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu quản lý chặt chương trình đi công tác nước ngoài của Bộ, ngành, địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả và không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các nhiệm vụ ở trong nước. Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chấn chỉnh công tác quản lý đi nước ngoài trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề trong nước cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết, gắn với yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Quốc Hà (VGP)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video