Chính phủ ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ VH-TT-DL

17/07/2013 18:30

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngoài ra, Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như: Trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các nghị quyết, dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; …

Bên cạnh đó, quy định về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trình diễn thời trang; quy định về tổ chức cuộc thi và liên hoan biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; quy định về tổ chức hoạt động thi hoa hậu, người đẹp, người mẫu;…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền cho phép tổ chức giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam; tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao; quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; phê duyệt điều lệ đại hội thể dục, thể thao toàn quốc; quy định cụ thể về quyền sở hữu đối với giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp.

Bộ cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trong nước và nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến du lịch liên vùng, liên địa phương.

Bộ VHTTDL có 27 đơn vị trực thuộc

Theo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 27 đơn vị gồm: 1- Vụ Thư viện; 2- Vụ Văn hoá dân tộc; 3- Vụ Gia đình; 4- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 5- Vụ Kế hoạch, Tài chính; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Thi đua, Khen thưởng; 8- Vụ Đào tạo; 9- Vụ Pháp chế; 1- Thanh tra Bộ; 11- Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng); 12- Cục Công tác phía Nam; 13- Cục Di sản văn hóa; 14- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 15- Cục Điện ảnh; 16- Cục Bản quyền tác giả; 17- Cục Văn hoá cơ sở; 18- Cục Hợp tác quốc tế; 19- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 20- Tổng cục Thể dục thể thao; 21- Tổng cục Du lịch; 22- Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; 23- Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; 24- Báo Văn hoá; 25- Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật; 26- Trung tâm Công nghệ thông tin; 27- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM