Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống khủng bố

03/09/2013 16:00

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống khủng bố vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sẽ xây dựng, triển khai 7 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống khủng bố.

Cụ thể, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  xây dựng 6 văn bản  quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống khủng bố:

– Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố.

– Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

– Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố.

Diễn tập chống khủng bố ở nhà máy Đạm

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia.

– Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố.

– Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.
Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được giao thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.

Từ quý III năm 2013 và năm 2014, tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống khủng bố
Từ quý III năm 2013 và năm 2014, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống khủng bố cho đội ngũ cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống khủng bố; cán bộ thuộc các lực lượng được huy động tham gia phòng, chống khủng bố và nhân dân.

Cũng từ quý III năm 2013 và năm 2014, biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Phòng, chống khủng bố cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố.

(BVGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video