Chỉ lập Ban quản lý cửa khẩu tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

31/10/2012 10:40

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện dự thảo Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền, theo hướng chỉ thành lập Ban quản lý cửa khẩu biên giới đất liền tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Đối với cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu thì giao Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu chịu trách nhiệm quản lý.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Phó Thủ tướng lưu ý dự thảo Quy chế trên cũng phải hoàn thiện theo hướng xác định rõ vai trò, địa vị pháp lý của Ban quản lý cửa khẩu với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đủ quyền hạn để bảo đảm khắc phục các tồn tại, không thống nhất trong quản lý, điều hành các cửa khẩu biên giới đất liền hiện nay.

Dự thảo phải phân tích kỹ các ưu điểm, nhược điểm của mô hình Ban quản lý cửa khẩu hoạt động chuyên trách hoặc kết hợp giữa chuyên trách và kiêm nhiệm để đề xuất mô hình phù hợp.

Đồng thời, phải có cơ chế điều hành, phối hợp hiệu quả trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của các lực lượng chức năng chuyên ngành hoạt động tại cửa khẩu, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại cửa khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, có tính đến các hoạt động đặc thù tại cửa khẩu như khu phi thuế quan…

Phó Thủ tướng yêu cầu sau khi hoàn thiện dự thảo Quy chế, Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, địa phương liên quan; trên cơ sở đó, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12/2012.

Quốc Hà (VGP)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video