+
Aa
-

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 28/5-1/6

01/06/2018 07:33

Khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông đường sắt; kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp… là những thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 28/5-1/6/2018.

Ảnh minh họa

Khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Xét báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông đường sắt

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn
giao thông đường sắt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã có Công
điện yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ban An toàn giao thông
các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường các giải pháp cấp
bách hạn chế tai nạn giao thông đường sắt do nguyên nhân chủ quan.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 4 địa phương

Chính phủ ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) 4 địa phương: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận.

Chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến về chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, ngành trong triển khai áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành hoàn thành việc ban hành, công bố, công khai Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng (nhóm 2) bảo đảm thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành; cắt giảm tối đa tỉ lệ sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan, mỗi mặt hàng đều phải được gắn một mã số HS; công khai tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như căn cứ pháp lý thực hiện kiểm tra.

Rà soát, sửa đổi các thủ tục cấp phép, kiểm tra chuyên ngành đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), hoàn thành trong Quý I năm 2019, trong đó, các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm: Quy định rõ quy trình kiểm tra trước thông quan và sau thông quan trên cơ sở Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; sản phẩm, hàng hóa kiểm tra trước thông quan phải là sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ cao, trực tiếp ảnh hưởng đến dịch bệnh, truyền nhiễm, sức khỏe người dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục và môi trường.

Bên cạnh đó, quy định rõ trình tự, thời gian, các bước thực hiện đối với từng thủ tục gắn với trách nhiệm của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, với các cơ quan, tổ chức tham gia vào quy trình kiểm tra.

Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 598/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 – 2020, xét đến năm 2025.

Mục tiêu giai đoạn đến 2020 tỉ trọng công nghiệp và
xây dựng trong GDP đạt từ 30 – 35%, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao
hơn tốc độ tăng trưởng GDP; tỉ trọng hàng chế biến chế tạo trong tổng
kim ngạch xuất khẩu đạt từ 85 – 90%; lao động trong công nghiệp và xây
dựng chiếm 25 – 30%; tốc độ tăng trưởng đầu tư và số lượng doanh nghiệp
trong công nghiệp cao hơn tốc tăng trưởng bình quân toàn xã hội.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều