Chế độ mới về thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

30/03/2016 06:48

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân.

Thông tư sửa đổi đối tượng được hưởng chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hàng năm là: cán bộ, chiến sĩ là người miền xuôi công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT).

Và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành, được thủ trưởng đơn vị cấp giấy nghỉ phép để thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

Chế độ mới về thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân (Ảnh: vtc.vn)

Đối tượng được thanh toán tiền lương gồm:

a- Sĩ quan nghỉ chờ hưu; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghỉ bệnh binh, xuất ngũ về địa phương, chết hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm;

b- Công nhân Công an, lao động hợp đồng được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2012.

Thủ tục thanh toán tiền lương cho những ngày không nghỉ phép hàng năm bao gồm: quyết định nghỉ chờ hưu; quyết định nghỉ bệnh binh; quyết định xuất ngũ về địa phương; giấy báo tử; quyết định tuyển dụng; hợp đồng lao động; xác nhận của cơ quan, đơn vị về việc công nhân Công an, lao động hợp đồng thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác.

Cán bộ, chiến sĩ nếu có nhu cầu và được thủ trưởng đơn vị đồng ý thì có thể nghỉ gộp tối đa 3 năm/lần và chỉ được thanh toán 1 lần tiền nghỉ phép năm theo quy định. Thời điểm nghỉ gộp được bố trí vào năm cuối trong các năm gộp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2016.

(Theo Giáo Dục Việt Nam)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM