Chăm lo tốt hơn cho người có công đi đôi với đẩy mạnh cải cách

16/07/2007 18:18

Ngày 16/7, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 7/2007, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu KT-XH đề ra trong năm 2007.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp

Các thành viên Chính phủ đã xem xét, thảo luận Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công giai đoạn 2008 – 2010; Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất các loại do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh báo cáo.

Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công giai đoạn 2008 – 2010 cần sát thực tế hơn

Sau khi nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên Chính phủ về Đề án tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công giai đoạn 2008 – 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ban soạn thảo soạn lại Đề án cho sát hơn với thực tế, đảm bảo cân đối ngân sách với những khoản chi lương thích hợp cho cán bộ công chức, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh, quốc phòng… Thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh việc chăm lo tốt hơn cho người có công, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, xã hội hóa trường học, bệnh viện, giảm biên chế hành chính, khoán quỹ lương; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách…

Các thành viên Chính phủ cũng đã thông qua Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ đóng góp, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định này trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Các thành viên Chính phủ và Đại biểu dự phiên họp Chính phủ tháng 7/2007 chụp ảnh lưu niệm
Các thành viên Chính phủ và Đại biểu dự phiên họp Chính phủ tháng 7/2007 chụp ảnh lưu niệm

Làm rõ hơn vấn đề “Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất…”

Đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP (ngày 16/11/2004) của Chính phủ về phương án xác định giá đất và khung giá đất các loại, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng: Sau 3 năm thực hiện, Nghị định 188/2004/NĐ-CP đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để các địa phương quy định và công bố bảng giá các loại đất cụ thể vào ngày 01/01 hằng năm; phương pháp, quy trình, cách định giá đất trong Nghị định 188/2004/NĐ-CP cơ bản phù hợp với thực tế hình thành giá đất rất đa dạng trên thị trường…

Tuy nhiên, một số quy định trong Nghị định 188/2004/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế, cần phải sửa đổi, bổ sung như: Nguyên tắc “Sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường…” của Nghị định chưa thật cụ thể, nên trong quá trình triển khai nhiều địa phương đã hiểu và vận dụng khác nhau; khái niệm lại chỉ nói đến những yếu tố tăng giá đất bất hợp lý mà chưa đề cập đến những yếu tố gây giảm giá đất bất thường, không hợp lý. Các phương pháp xác định giá đất chưa đáp ứng yêu cầu, cần áp dụng các phương pháp phù hợp với thực tiễn để xác định giá từng loại đất…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP lần này giải thích rõ hơn, cụ thể hơn bản chất và nội dung của khái niệm “ Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường” tạo điều kiện cho các địa phương có cơ sở để định lượng trong việc xác định, quy định giá các loại đất cụ thể trên địa bàn. Nghị định cũng bổ sung hai phương pháp xác định giá đất và khung giá đất là phương pháp chiết trừ và phương pháp thặng dư; đồng thời cho phép UBND cấp tỉnh vận dụng linh hoạt trong giới hạn cho phép, được tăng thêm 20% so với mức giá tối đa và giảm 20% so với mức giá tối thiểu của khung giá đất do Chính phủ quy định.v.v.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo Nghị định nói trên. “Kể từ tháng 11/2006, khi Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo lần cuối, đến nay hơn 7 tháng mới trình Chính phủ xem xét là chậm, cần phải đẩy nhanh hơn nữa quy trình soạn thảo và lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành chức năng, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin này”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng đề nghị thành lập Tổ công tác kiểm tra tổng thể diện tích đất trồng lúa hiện nay, nhằm đảm bảo vững chắc an ninh lương thực.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành tốt các nhiệm vụ đã được phân công, đóng góp tích cực và việc xây dựng cơ cấu, chức năng nhiệm vụ các Bộ sẽ được Quốc hội khóa XII phê chuẩn trong kỳ họp thứ nhất.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video