Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

14/09/2013 12:09

Ngày 14-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ. Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ðại tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Vũ Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, cùng với kiện toàn, củng cố nhân sự, các Ban Chỉ đạo đã tập trung kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển  kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị ở cả ba vùng.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã phối hợp các bộ, ngành tập trung nghiên cứu các giải pháp bảo vệ rừng; tăng cường công tác quản lý khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển giao thông nông thôn, xây dựng đường tuần tra biên giới; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dân tộc;

Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp các bộ, ngành đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; triển khai công tác kiểm tra, kiểm kê rừng, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương trồng mới 100 nghìn ha cao-su; rà soát đánh giá lại chủ trương phát triển thủy lợi;

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc; phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng quy chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2013 – 2020.

Đồng chí Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt các Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Ðại Quang phát biểu ý kiến nêu rõ: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả  Quy định 96 Bộ Chính trị, Quyết định 97 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng; chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn; tăng cường lực lượng cán bộ cho các vùng. Các Ban Chỉ đạo đã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở các vùng dân tộc thiểu số, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đề xuất với Ðảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng liên quan chính sách dân tộc; giải quyết các vấn đề bức xúc về đất đai, nhà ở, việc làm của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Chủ động phối hợp các lực lượng công an, quân đội tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, giải pháp; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm…

Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Vũ Văn Ninh và một số đại biểu tại hội nghị.

Ðồng chí chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của các Ban Chỉ đạo thời gian qua là: Việc kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, việc thực hiện các cơ chế, chính sách, chế độ đối với cán bộ cơ quan ban chỉ đạo còn một số vướng mắc, bất cập. Một số thành viên kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian và chưa thật tích cực tham gia trực tiếp vào các hoạt động, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Sự phối hợp công tác giữa một số bộ, ban, ngành với Thường trực Ban Chỉ đạo hiệu quả chưa cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Ðại Quang nêu rõ: Các Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đề thúc đẩy phát triển liên kết kinh tế vùng. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tất cả các thôn, bản, buôn làng; chăm lo đào tạo tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần bảo vệ tốt an ninh quốc gia.

(Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video