(CĐ 20) Kỳ 8 – Các Biện pháp, Chính sách giúp đạt được mục tiêu Chiến lược ANM Nhật Bản (P3)

17/09/2015 01:00

Một không gian mạng an toàn, công bằng, tự do là di sản chung toàn cầu, nơi các liên lạc trên quy mô toàn cầu có thể thực hiện được, và là nền tảng cho sự hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

shutterstock_12177226

3. SỰ HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ VÀ AN NINH QUỐC GIA CỦA NHẬT BẢN 

Một không gian mạng an toàn, công bằng, tự do là di sản chung toàn cầu, nơi các liên lạc trên quy mô toàn cầu có thể thực hiện được, và là nền tảng cho sự hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, về không gian mạng, Nhật Bản tin chắc rằng việc nhận thức được sự đa dạng của các giá trị, tôn trọng sự tự quản và đảm bảo quyền tự do ngôn luận của mọi người cũng như các hoạt động tập thể dựa trên pháp luật sẽ mang lại hòa bình và tự do cho cộng đồng quốc tế, qua đó mang lại sự thịnh vượng cho tất cả. Thật vậy, Nhật Bản đã xây dựng một nền kinh tế và xã hội nơi chất lượng cuộc sống rất cao và có sự phát triển bền vững, thông qua việc sử dụng các lợi ích của không gian mạng an toàn, công bằng và tự do. Mặt khác, cả trong nước và quốc tế, sự phụ thuộc của hệ thống xã hội vào không gian mạng đã tăng lên và do đó các cuộc tấn công mạng gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động kinh tế xã hội trong thế giới thực với phương pháp tinh vi và tác động ngày càng lớn cũng tăng lên. Trong các trường hợp này, bảo vệ không gian mạng trước các cuộc tấn công và đảm bảo việc sử dụng an toàn là những thách thức quan trọng đối với sự hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế và an ninh quốc gia của Nhật Bản, cần được giải quyết một cách mạnh mẽ và kịp thời.

Để giải quyết các thách thức này nhằm đảm bảo an ninh của Nhật Bản, Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ các khả năng ứng phó của toàn bộ đất nước và hợp tác nhiều hơn nữa với các nước đồng minh, các quốc gia có cùng quan điểm cũng như tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin với các quốc gia liên quan. Bên cạnh đó, từ quan điểm theo đuổi một không gian mạng tự do, công bằng và an toàn, Chính phủ phản đối quyết liệt việc chiếm hữu độc quyền, kiểm soát, kiểm duyệt, đánh cắp hay phá hoại thông tin của các chế độ áp bức cũng như việc sử dụng không gian mạng cho mục đích xấu của các đối tượng phi nhà nước, trong đó có các phần tử khủng bố. Nhật Bản sẽ chủ động đóng góp vào việc duy trì trật tự quốc tế và đảm bảo an ninh quốc gia bằng cách xây dựng hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế từ chính sách “Đóng góp chủ động cho hòa bình” dựa trên nguyên tắc hợp tác quốc tế.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản thông qua các phương pháp tiếp cận chiến lược sau để xây dựng hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế cũng như an ninh quốc gia của nước này. Để triển khai các biện pháp này, Chính phủ sẽ thúc đẩy hơn nữa việc tập trung hóa các thông tin liên quan, bao gồm thông tin về các biện pháp an ninh mạng của các cơ quan chính phủ và các tổ chức có liên quan vào Ban thư ký Nội các và tăng cường các phản ứng bề ngoài phố biến.

3.1 Đảm bảo an ninh quốc gia của Nhật Bản

Vì tất cả mọi thứ, bao gồm cả các hệ thống xã hội, đều được kết nối và không gian mạng ngày càng được tích hợp vào thế giới thực, nhiều tổ chức đã trở nên phụ thuộc mạnh mẽ vào không gian mạng. Do đó, các cuộc tấn công mạng có thể gây nên những thiệt hại nghiêm trọng đối với chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của một quốc gia. Ngày nay, không gian mạng không chỉ dành cho hoạt động kinh tế mà còn cho các hoạt động tình báo và an ninh quốc gia. Các hoạt động phá hoại, trộm cắp thông tin mật và 31 giả mạo dữ liệu bằng các cuộc tấn công mạng tiên tiến, có tổ chức và được chuẩn bị tốt, bao gồm cả các cuộc tấn công được chính phủ bảo trợ, là những mối đe dọa thực sự trong giai đoạn hiện nay.

Để bảo vệ không gian mạng trước các cuộc tấn công này, cần có các biện pháp thích hợp và kịp thời dựa trên kiến thức về tất cả các giai đoạn: ngăn chặn, phát hiện và ứng phó. Vì lý do này, thông qua hoạt động phân tích không gian mạng trong thời bình, Chính phủ dự định sẽ tăng cường các khả năng phát hiện sớm và nhận thức tình huống, bao gồm các dấu hiệu tấn công mạng của nhiều đối tượng khác nhau, và phát hiện, giải quyết các mối đe dọa một cách nhanh chóng. Để đạt được điều này, cần tăng cường các chức năng của Chính phủ trong việc thu thập thông tin và nhận thức tình huống, bao gồm chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ nước ngoài, phân tích tình huống cũng như thúc đẩy các nỗ lực liên ngành, xuyên suốt một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, cần bảo vệ chức năng của các hệ thống xã hội thuộc quyền sở hữu của Chính phủ và các nhà điều hành cơ sở hạ tầng xung yếu trước các cuộc tấn công mạng. Bất kể là khu vực công hay tư, cấu trúc phân đoạn theo chiều dọc và quy ước cứng nhắc sẽ là điều kiện thuận lợi cho tin tặc. Chính phủ sẽ chia sẻ sự hiểu biết này với các đối tượng liên quan và tăng cường hơn nữa việc hợp tác hiện tại với họ để đạt được sự bảo vệ liền mạch, đa lớp trước các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó với các cuộc tấn công mạng, có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào, một cách thích hợp và phù hợp với quy mô và mức độ của chúng.

Ngoài ra, cần ghi nhớ rằng các cuộc tấn công mạng có thể dễ dàngđược tiến hành qua biên giới quốc gia và có những trường hợp trong đó các cuộc tấn công mạng bị nghi ngờ là do chính phủ một quốc gia bảo trợ hay có liên quan đến hoạt động quân sự trong thế giới thực, do đó, cần chủ động tăng cường hợp tác với các quốc gia đồng minh cũng như các tổ chức, quốc gia có cùng quan điểm về chia sẻ thông tin mối đe dọa và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cũng cần thúc đẩy xây dựng lòng tin với các quốc gia khác.

1) Tăng cường khả năng ứng phó của các cơ quan chính phủ có liên quan

Để đối phó với các mối đe dọa mạng đa dạng và phức tạp, điều quan trọng là Nhật Bản phải tăng cường các năng lực và khả năng phục hồi. Để đạt được điều này, Chính phủ sẽ tăng cường khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật, Lực lượng Phòng vệ, và các tổ chức có liên quan khác về cả chất lượng và số lượng. Để các tổ chức này có thể tham gia đầy đủ, Chính phủ sẽ xem xét một loạt các phương pháp hiệu quả như xem xét các hệ thống khác nhau bao gồm tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, giới thiệu và học hỏi các công nghệ mới nhất cũng như nghiên cứu và phát triển. Bên  đó, để đối phó với các cuộc tấn công mạng nhắm vào các thông mật thuộc quyền sở hữu của các cơ quan chính phủ, Chính phủ sẽ tăng cường các nỗ lực liên quan đến phản gián mạng trong Văn phòng Nghiên cứu thông tin Nội các và các cơ quan có liên quan khác.

2) Sử dụng và bảo vệ công nghệ tiên tiến của Nhật Bản

Công nghệ tiến tiến của Nhật Bản không chỉ để bảo vệ lợi ích kinh tế của Nhật Bản mà còn là một tài sản quốc gia quan trọng về mặt an ninh quốc gia. Đặc biệt, những người xử lý các thông tin quan trọng đối với an ninh quốc gia, như các công nghệ liên quan đến không gian vũ trụ, năng lượng hạt nhân, an ninh và thiết bị của Lực lượng Phòng vệ, cần ghi nhớ rằng các thông tin quan trọng có thể trở thành mục tiêu của tin tặc trên toàn thế giới. Những người này cần thực hiện tất cả các biện pháp khả thi để đảm bảo an ninh mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Nhật Bản và sử dụng có hiệu quả các công nghệ tiên tiến. Những đối tượng có liên quan cần thực hiện các biện pháp cần thiết: tăng cường hơn nữa nhận thức về an ninh mạng cho tất cả những người có liên quan đến các công nghệ tiên tiến, tăng cường khả năng giám sát và ứng phó trước các cuộc tấn công mạng của nước ngoài, thắt chặt kiểm tra, xác minh việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ cùng như thực hiện các biện pháp cần thiết khác, bao gồm cả tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư trong việc chia sẻ thông tin.

3) Bảo vệ các cơ quan chính phủ và hệ thống xã hội

Vì các cơ quan chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của con người, việc ngưng trệ các chức năng của họ là một mối lo ngại đối với an ninh quốc gia. Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ dựa vào CII và các dịch vụ khác được cung cấp bởi các nhà điều hành doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho các hệ thống xã hội. Các nhà điều hành có một nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp liên tục các dịch vụ không thể thiếu cho người dân và xã hội. Do đó, việc đảm bảo an ninh mạng cho các nhà điều hành CII này là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản và đảm bảo các nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ cũng như việc cung cấp liên tục các dịch vụ không thể thiếu đối với người dân và xã hội. Để đạt được điều này, các nhà điều hành cần thực hiện tất cả các biện pháp khả thi, trong sự hợp tác với các cơ quan chính phủ, với sự nhận thức rõ ràng về cách thức hậu quả của các cuộc tấn công mạng đối với việc cung cấp dịch vụ sẽ tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ và chính các nhà điều hành doanh nghiệp.

Trong bối cảnh này, Chính phủ và các nhà điều hànhdoanh nghiệp phụ trách CII và các hệ thống xã hội khác sẽ thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hàng ngày để mang lại, chia sẻ và phân tích các thông tin hữu ích, như thông tin về các lỗ hổng và các cuộc tấn công, và giải quyết các mối đe dọa theo một cách thức cần thiết. Việc trao đổi thông tin tương tác giữa khu vực công và khu vực tư dự kiến cũng sẽ tăng lên.

Là các cơ quan phòng thủ, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòngvệ sẽ tăng cường hơn nữa việc bảo vệ các hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng của họ đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các bên có liên quan đến việc đảm bảo các nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ trước nguy cơ các cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống xã hội nêu trên có thể trở thành một trở ngại chính đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của họ.

3.2 Xây dựng hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế

Việc đảm bảo an ninh mạng và dòng tự do thông tintrên phạm vi toàn cầu là điều cần thiết đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

Không gian mạng là không gian mà dữ liệu được truyền và xử lý thông qua phần cứng và phần mềm, được quản lý và điều hành bởi các đối tượng toàn cầu và các đối tượng ở tất cả các quốc gia trên thế giới, và được liên kết bởi các mạng tự quản và hợp tác. Do đó, để có được các thông tin liên lạc, các hoạt động xã hội, kinh tế và văn hóa tích cực trong một không gian với bản chất quốc tế, cần đảm bảo an ninh mạng thích hợp cho các thành phần phổ biến trên khắp thế giới để mọi người có thể tin tưởng và sử dụng.

Thông qua dòng tự do thông tin trên phạm vi toàn cầu, không gian mạng đã trở thành nền tảng cho mọi loại hoạt động xã hội, kinh tế và văn hóa trên trái đất và đã thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Bản chất toàn cầu này của không gian mạng có thể sẽ bị suy giảm nếu các chính quyền phân chia nó với sự hạn chế hoặc kiểm soát quá mức của họ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh cho không gian mạng, Nhật Bản cần triển khai các biện pháp để tạo nên một môi trường mạng quốc tế ổn định có thể đưa đến hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế cũng như Nhật Bản.

Theo đó, với quan điểm xây dựng hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế, Nhật Bản sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và tham gia đảm bảo an ninh mạng thông qua hợp tác quốc tế với các bên liên quan khác cũng như đảm bảo dòng tự do thông tin trên phạm vi toàn cầu dựa trên các chính sách sau.

1) Thiết lập quy tắc quốc tế về luật trên không gian mạng

Nhận thức được sự đa dạng của các đối tượng và các giá trị,Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thiết lập quy tắc quốc tế về luật trên không gian mạng, với nguyên tắc cơ bản của dòng tự do thông tin.

a) Phát triển các quy tắc và chuẩn mực quốc tế

Quan điểm của Nhật Bản là luật pháp hiện hành có thể áp dụng cho không gian mạng. Về an ninh trong không gian mạng, Chính phủ đã tham gia vào Nhóm các Chuyên gia Chính phủ (GGE) được thiết lập tại Ủy ban Thứ nhất của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và GGE đã nộp một báo cáo cho thấy “luật pháp quốc tế… có thể áp dụng và cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định đồng thời thúc đẩy một môi trường ICT mở, an toàn, hòa bình và dễ tiếp cận”. Nhật Bản sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong các cuộc thảo luận về việc áp dụng luật pháp quốc tế cụ thể và sau đó đóng góp cho sự phát triển của các quy tắc và chuẩn mực quốc tế cho không gian mạng với quan điểm luật pháp quốc tế hiện hành có thể áp dụng cho không gian mạng.

Bên cạnh GGE, đã có các thảo luận giữa các bên liên quan tập trung vào khía cạnh kinh tế xã hội, quản lý Internet và các chủ đề khác tại nhiều diễn đàn khác nhau bao gồm Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chuyên trách, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Toàn cầu về Không gian mạng. Nhật Bản sẽ hợp tác nhiều hơn nữa với các bên liên quan trong và ngoài nước trong các thảo luận này và chủ động thúc đẩy sự phát triển của các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế với quan điểm việc đảm bảo tính công khai, khả năng tương tác, tự quản và dòng tự do thông tin trên không gian mạng sẽ có đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của xã hội, kinh tế và văn hóa.

b) Cụ thể hóa các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế

Nhật Bản sẽ đóng góp vào sự phát triển của các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế cho không gian mạng và sẽ chủ động tham gia vào việc cụ thể hóa chúng. Cụ thể, trong lĩnh vực an ninh quốc gia, Nhật Bản sẽ thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin tại các hội nghị của các tổ chức quốc tế hoặc các đối thoại về không gian mạng với các quốc gia khác, dựa trên kết quả của các thảo luận về việc áp dụng một luật quốc tế cụ thể. Về các biện pháp chống tội phạm mạng, là một bên tham gia vào Công ước về Tội phạm mạng, Nhật Bản sẽ nỗ lực mở rộng các bên tham gia Công ước này, tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thi pháp luật để có thể hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho hoạt động điều tra và thúc đẩy điều tra quốc tế để bắt giữ các tội phạm xuyên quốc gia nhằm giải quyết hiệu quả tội phạm mạng, loại tội phạm có thể vượt qua biên giới quốc gia một cách dễ dàng. Chính phủ sẽ chủ động trong việc thực hiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế và sau đó đóng góp cho việc thiết lập quy định pháp luật trong không gian mạng và mang lại hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế.

(2) Các phương pháp xây dựng lòng tin quốc tế

Không gian mạng đã trở thành cơ sở cho tất cả các hoạt động, bao gồm hoạt động kinh tế và xã hội cũng như hoạt động quốc phòng. Trong những trường hợp như vậy, điều cần thiết là phải làm sâu sắc thêm các thảo luận quốc tế tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn khác về cách thức ngăn chặn các tình huống không mong muốn bắt nguồn từ các cuộc tấn công mạng và chia sẻ hiểu biết chung giữa nhiều quốc gia. Để đạt được điều này, Chính phủ sẽ tích cực cung cấp thông tin về lập trường cơ bản và chia sẻ các quan điểm với nhiều quốc gia tại các hội nghị đa phương, như Liên Hiệp Quốc, cũng như song phương tại các đối thoại và hội nghị về không gian mạng. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ thúc đẩy xây dựng lòng tin quốc tế bằng cách tạo ra các cơ chế liên lạc đa tầng, như các điểm tiếp xúc giữa các quốc gia hay giữa các khu vực tư, đối với các sự cố an ninh mạng xuyên quốc gia trong thời bình và tiến hành các diễn tập liên lạc cùng các biện pháp khác.

(3) Các biện pháp chống lại việc sử dụng không gian mạng cho mục đích
xấu của các tổ chức khủng bố quốc tế

Để không gian mạng tiếp tục là một khu vực đóng góp vào hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế, cần ngăn chặn việc sử dụng không gian mạng cho mục đích xấu bởi các tổ chức khủng bố quốc tế. Với sự mở rộng của không gian mạng, các đối tượng phi chính phủ có tư tưởng cực đoan đã sử dụng không gian mạng cho các mục đích xấu như phổ biến và trình bày những ý tưởng của họ, tuyển mộ và chào mời cũng như gây quỹ cho hoạt động khủng bố. Xem xét các tuyên bố quốc tế như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản phải triển khai các biện pháp chống lại các tổ chức khủng bố quốc tế này trong sự hợp tác với cộng đồng quốc tế. Để đạt được điều này, Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, như tăng cường thu thập thông tin và phân tích về hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế trên không gian mạng, bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ để thu thập các thông tin liên quan đến chủ nghĩa khủng bố trên mạng Internet.

(4) Hợp tác về xây dựng năng lực an ninh mạng

Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đượcthành lập dựa trên sự tự do và dân chủ, Nhật Bản sẽ chủ động tham gia xây dựng năng lực dựa trên các kinh nghiệm và tích lũy của mình trong sự phát triển ICT.

Các tổ chức trên khắp thế giới cần hợp tác và giải quyết các mối đe dọa xuyên quốc gia trên không gian mạng vì sự thiếu năng lực của một số quốc gia hay khu vực trong việc giải quyết các mối đe dọa này có thể sẽ là nguy cơ đối với toàn bộ thế giới, trong đó có Nhật Bản. Trên thực thế, nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản được xác định là có nguồn gốc từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, các hoạt động của người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản đang toàn cầu hóa, như số người du lịch nước ngoài và số doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra nước ngoài đang tăng lên. Với sự phát triển của thông tin hóa, những hoạt động này ngày càng trở nên phụ thuộc vào không gian mạng và cơ sở hạ tầng xã hội được quản lý và điều hành bởi các điểm đến của họ.

Vì những lý do này, việc hợp tác trong hoạt động xây dựng năng lực để đảm bảo an ninh mạng của các nước trên thế giới sẽ không chỉ đóng góp cho các quốc gia cần sự hỗ trợ mà còn có lợi cho cả Nhật Bản và toàn thế giới.

Với sự phát triển của xã hội thông tin truyền thông, Nhật Bản đã phát triển các khuôn khổ pháp lý và chính sách cho an ninh mạng và đã tham gia đảm bảo an ninh mạng cho các cơ quan chính phủ, các nhà điều hành CII, các cơ quan khác và các cá nhân; các biện pháp phòng chống tội phạm mạng; phát triển nhân lực để bồi dưỡng các chuyên gia mạng; và nghiên cứu và phát triển về các công nghệ an ninh mạng. Dựa trên các kinh nghiệm và kiến thức tích lũy này, Chính phủ sẽ hợp tác tích cực hơn nữa trong việc xây dựng năng lực như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế với một nguyên tắc cơ bản và dòng tự do thông tin. Để đạt được điều này, toàn bộ Chính phủ sẽ lên các kế hoạch xây dựng năng lực và thực hiện chúng một cách hiệu quả trong sự hợp tác toàn diện.

(5) Phát triển nhân lực trên quy mô thế giới

Trong các nỗ lực giải quyết an ninh mạng quốc tế, Nhật Bản cần liên tục tham gia và đóng góp cho các hội nghị quốc tế để nêu lên quan điểm của mình và làm sâu sắc thêm các liên lạc với các đối tượng khác nhau trên thế giới. Các bên tham gia vào các hội nghị này sẽ cần phải có đủ chuyên môn về an ninh mạng cũng như sự hiểu biết về bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa và các khía cạnh khác của mỗi quốc gia. Do đó, Chính phủ sẽ phát triển nguồn nhân lực quốc tế, chất lượng cao, dồi dào, cả trong khu vực công và tư, với chuyên môn kỹ thuật về an ninh mạng, thông thạo về các mối quan hệ quốc tế, an ninh quốc tế, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác và có khả năng thành công trên trường quốc tế.

3.3 Hợp tác và phối hợp với các nước trên thế giới

Qua việc hợp tác và phối hợp với các nước trên thế giới,Nhật Bản sẽ đạt được hòa bình và ổn định cho cộng đồng quốc tế cũng như an ninh quốc gia của Nhật Bản. Quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế cũng đóng góp vào việc tăng cường các khả năng quốc tế để chống lại các cuộc tấn công mạng nghi ngờ có sự tham gia của một nhà nước. Trên cơ sở vững chắc của Thỏa thuận An ninh Nhật – Mỹ, Nhật Bản sẽ ghi nhớ quan hệ kinh tế và địa lý hoặc phạm vi của các giá trị chung với các nước đối tác, và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế dược thành lập trên cơ sở tự do và dân chủ, Nhật Bản sẽ mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các quốc gia khác. Bên cạnh đó, từ quan điểm tránh và ngăn chặn sự leo thang bất ngờ gây ra bởi các sự cố mạng bắt nguồn từ các cuộc tấn công mạng, Nhật Bản sẽ nỗ lực xây dựng lòng tin, thiết lập hệ thống hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau và đảm bảo an ninh mạng.

1) Thái Bình Dương

Khu vực Thái bình Dương có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Nhật Bản, và dòng  người giữa các quốc gia và đầu tư từ các công ty Nhật Bản đang tăng lên. Là một thành viên có trách nhiệm của khu vực này, Nhật Bản sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, hợp tác về xây dựng năng lực, thu thập và gửi thông tin trong khu vực này, thông qua các kênh song phương và đa phương khác nhau.

.
Nhật Bản có lịch sử hợp tác với ASEAN trên 40 năm. Trong lĩnh vực an ninh mạng, Nhật Bản có quan hệ hợp tác gần gũi thông qua nhiều kênh như Hội nghị Chính sách An ninh Thông tin Nhật Bản – ASEAN. Thông qua khuôn khổ các hội nghị quốc tế và các dự án hợp tác cũng như việc triển khai liên tục hoạt động xây dựng năng lực thực tế và đa dạng dựa trên nhu cầu của mỗi nước, Nhật Bản sẽ làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng với các quốc gia Đông Nam Á và đóng góp tích cực vào việc đạt được không gian mạng linh hoạt của ASEAN. Bên cạnh đó, xét đến các tình hình kinh tế, xã hội và văn hóa của mỗi nước ASEAN và các quan điểm khác nhau về không gian mạng, Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác song phương với mỗi quốc gia thành viên.

Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác với các đối tác chiến lược trong khu vực chia sẻ các lợi ích cơ bản. Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua các kênh khác nhau giữa các quốc gia này, như chia sẻ và sử dụng thông tin về các chính sách liên quan đến an ninh mạng và các cuộc tấn công mạng từ thời bình; và các cuộc diễn tập chung chống các cuộc tấn công mạng, và sẽ giải quyết các thách thức trong không gian mạng trong khu vực và quốc tế.

Nhật Bản sẽ trao đổi quan điểm về không gian mạng hay thông tin về các chiến lược an ninh mạng, thảo luận về khả năng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ đối tác với các quốc gia khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ tham gia tích cực vào các khuôn khổ khu vực, như APEC, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và tham gia phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa bằng cách đảm bảo an ninh và dòng tự do thông tin trong không gian mạng khu vực.

2) Bắc Mỹ

Dựa trên các giá trị cơ bản được chia sẻ, Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia Nam Mỹ trong lĩnh vực an ninh mạng. Đặc biệt, Mỹ là đồng minh của Nhật Bản, hợp tác chặt chẽ trên tất cả các cấp dựa trên Thỏa thuận An ninh Nhật – Mỹ. Qua việc chia sẻ các giá trị chung trên không gian mạng, hai nước đã hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin thông qua Đối thoại Không gian mạng Nhật – Mỹ, Đối thoại Hợp tác Chính sách Nhật – Mỹ về kinh tế Internet, Nhóm Công tác Chính sách Phòng thủ mạng Nhật – Mỹ và các kênh song phương khác. Nhật Bản sẽ liên tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Mỹ theo một cách thức cụ thể, như chia sẻ và sử dụng thông tin về các chính sách liên quan đến an ninh mạng và các cuộc tấn công mạng; ứng phó các sự cố mạng; và triển khai các dự án chung trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong việc ứng phó với một loạt các vấn đề không gian mạng; bao gồm phát triển và triển khai các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, an ninh quốc tế và quản lý Internet, thực hiện các nỗ lực hợp tác vì hòa bình và ổn định quốc tế. Bên cạnh đó, các cơ quan quốc phòng của hai nước sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về các mối đe dọa, đào tạo và diễn tập chung chống lại các cuộc tấn công mạng và hợp tác để phát triển nguồn nhân lực; và tăng cường hợp tác hoạt động giữa Lực lượng Phòng vệ và Quân đội Mỹ theo Hướng dẫn mới về Hợp tác Quốc phòng Nhật – Mỹ. Bằng cách củng cố hợp tác trên toàn bộ chính phủ, Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng ứng phó và răn đe của Liên minh Mỹ – Nhật.

3) Châu Âu

Các quốc gia Châu Âu chia sẻ các nguyên tắc và giá trị cơ bản, như kinh tế thị trường, có vai trò dẫn dầu trong việc xây dựng hòa bình và ổn định cho cộng đồng  quốc tế và là đối tác của Nhật Bản. Về các vấn đề không gian mạng, Nhật Bản sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với mỗi quốc gia và các tổ chức liên quan của Châu Âu, thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả các cơ quan quốc phòng; ví dụ, Nhật Bản sẽ tăng cường chia sẻ và sử dụng thông tin về các chính sách liên quan đến an ninh mạng và các cuộc tấn công mạng từ thời bình, các hoạt động đào tạo và tập trận chung chống tấn công mạng, các dự án chung trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, cũng như ứng phó và hợp tác về các vấn đề an ninh mạng trên trường quốc tế.

4) Mỹ Latin và vùng Caribe, Trung Đông và Châu Phi

Đối với Mỹ Latin và vùng Caribe cũng như Trung Đông và Châu Phi, Nhật Bản sẽ xây dựng và tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia chia sẻ các giá trị chung với Nhật Bản và xem xét khả năng hợp tác với các quốc gia khác về xây dựng năng lực và các biện pháp khác.

(Còn lại)

Ban biên tập

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video