(CĐ 20) Kỳ 5 – Nguyên tắc cơ bản trong Chiến lược ANM Nhật Bản

16/09/2015 02:47

Nhật Bản khẳng định những nguyên tắc cơ bản sau đây trong việc hoạch định và thực thi chính sách để đạt được mục tiêu của chiến lược này.

Đảm bảo dòng chảy tự do thông tin là một nguyên tắc quan trọng trong Chiến lược An ninh mạng Nhật Bản
Đảm bảo dòng chảy tự do thông tin là một nguyên tắc quan trọng trong Chiến lược An ninh mạng Nhật Bản

Nguyên tắc 1. Đảm bảo Dòng chảy Tự do Thông tin

Sự tiến bộ của không gian mạng như một trung tâm của sự sáng tạo và niềm cảm hứng, dựa vào sự đảm bảo của dòng chảy tự do thông tin trên không gian mạng. Nhật Bản cho rằng đây là điều bắt buộc để tạo ra và đảm bảo một môi trường không gian mạng mà thông tin truyền đi sẽ không bị kiểm duyệt hay thay đổi khi không có lý do chính đáng và sẽ được chuyển giao cho người nhận.

Khi xem xét các quy định trên không gian mạng, dòng chảy tự do thông tin phải được tôn trọng hoàn toàn và sự quan tâm cẩn thận cũng nên được đưa ra nhằm bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Đồng thời, những cân nhắc nên được thực hiện để duy trì sự cân bằng thích hợp giữa các quy định cần thiết và bảo vệ sự riêng tư. Là một điều kiện cơ bản cho dòng chảy tự do thông tin trên không gian mạng, đạo đức và ý thức chung được yêu cầu để không xúc phạm đến quyền và lợi ích của người khác.

Nguyên tắc 2. Thượng tôn Pháp luật

Trong xã hội thông tin được hội tụ và kết nối với nhau, tinh thần “thượng tôn pháp luật” phải được áp dụng triệt để cho không gian mạng như đã được áp dụng trong không gian vật lý.

“Thượng tôn pháp luật” là cần thiết để không gian mạng được phát triển như là một không gian an toàn và đáng tin cậy cho mọi người tiếp cận bình đẳng. Tại Nhật Bản, không gian mạng được quản lý bởi pháp luật, quy tắc và chuẩn mực. Tương tự như vậy, luật pháp quốc tế cùng các quy chuẩn quốc tế khác nên được áp dụng cho không gian mạng để không gian mạng cũng sẽ được quản lý bởi tinh thần thượng tôn pháp luật trong bối cảnh quốc tế.

Hơn nữa, khi không gian mạng tiếp tục được mở rộng và sử dụng bởi nhiều thành phần trên thế giới, nó đòi hỏi việc thiết lập các quy chuẩn quốc tế phù hợp với các giá trị phổ quát, như tự do và dân chủ, vì hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong việc phát triển và thực hiện các quy chuẩn quốc tế này và cũng sẽ chấp nhận các quy chuẩn tương tự của từng quốc gia, có tính đến các tình hình trong nước.

Nguyên tắc 3. Cởi mở

Không gian mạng phải không được thống trị độc quyền bởi một nhóm nhất định nào mà phải được mở ra cho tất cả mọi người muốn sử dụng. Với sự cởi mở và bởi việc duy trì đảm bảo khả năng tương tác, không gian mạng kết nối các ý tưởng và tri thức mang đến những giá trị cho thế giới. Đồng thời, phần lớn việc truy cập không gian mạng của người dân phải không bị từ chối vì những lợi ích chính trị của một nhóm nhất định nào đó.

Nguyên tắc 4. Tự quản

Trong nhiều thập kỷ qua, Internet đã đạt những tiến bộ bởi việc tự quản của nhiều thành phần tham gia khác nhau. Ngay cả khi các mối đe dọa mạng trở thành những thách thức quốc gia đòi hỏi đất nước ra sức nỗ lực thì một chính phủ không thể và cũng không phù hợp trong việc thực hiện tất cả các chi phí cho việc duy trì trật tự trên không gian mạng.

Bằng góc nhìn nhằm đạt được sự tồn tại của cả trật tự và sự sáng tạo trên không gian mạng, Nhật Bản tôn trọng khả năng tự quản mà Internet đã duy trì, những liên hệ đến các hoạt động tự lực cánh sinh của mỗi bên tham gia trong việc quản lý Internet là nền tảng cơ bản của tự quản không gian mạng, qua đó thúc đẩy sự phát triển và hoạt động của một cơ chế tự quản để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của các hệ thống xã hội khác nhau kết nối với không gian mạng và để răn đe của các hoạt động mạng độc hại.

Nguyên tắc 5. Hợp tác giữa Nhiều bên

Là một không gian đa chiều, không gian mạng bao gồm các hoạt động của nhiều bên tham gia tại nhiều lớp. Từ quan điểm này, điều cần thiết đối với Chính phủ và tất cả các bên tham gia liên quan đến không gian mạng, bao gồm các nhà điều hành Cơ sở hạ tầng Thông tin Xung yếu (CII), doanh nghiệp và cá nhân chia sẻ một tầm nhìn chung về an ninh mạng cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức của họ hoặc thực hiện những nỗ lực cá nhân.

Chính phủ chịu trách nhiệm thúc đẩy các mối quan hệ phối hợp giữa các bên tham gia. Trong việc tạo dựng mối quan hệ phối hợp nói trên, Nhật Bản sẽ thực hiện các tác động chống lại các mối đe dọa không gian mạng, bằng việc chia sẻ thông tin tương tác và thời gian thực cùng các hoạt động khác, có tính đến yếu tố tình hình hiện tại, như các cuộc tấn công mạng tinh vi đang gia tăng nhanh chóng.

Với những nguyên tắc của chiến lược này, bất kỳ hành động khủng bố và những hành vi khác đe dọa hòa bình, và bất kỳ hoạt động hỗ trợ khủng bố hay những hành vi phá hoại là không thể chấp nhận đối với quyền tự do của người dân; thay vào đó, những nguyên tắc trong chính sách an ninh mạng cần được phản ánh phù hợp với những quan điểm về an toàn và an ninh của người dân cũng như an ninh quốc gia.

Cùng với năm nguyên tắc, bảo vệ các quyền và an ninh cho người dân Nhật Bản, các tùy chọn, tất cả các biện pháp khả thi và hiệu quả, như chính trị, kinh tế, công nghệ, pháp luật, ngoại giao, và tất cả các biện pháp khả thi khác như kỳ vọng của người dân. Chính sách an ninh mạng, nên được phép cùng tồn tại với tự do ngôn luận và bảo vệ sự riêng tư của họ; và bảo vệ quyền lợi của họ bằng cách ngăn chặn các hành vi độc hại, với sự hỗ trợ của việc thực thi pháp luật kịp thời và thích hợp cũng như sự phát triển của cơ chế quản lý khác có liên quan.

Xây dựng nhà nước được quản lý đúng đắn trên thế giới theo tính thượng tôn pháp luật là cách thức để ổn định thị trường toàn cầu và truyền tải cảm hứng sáng tạo; tương tự, nó cũng góp phần đảm bảo an ninh quốc gia của Nhật Bản cũng như hòa bình và thịnh vượng trên thế giới, những kẻ có hành vi độc hại không được chấp nhận trong thế giới như vậy.

(Còn lại)

Ban biên tập

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video