(CĐ 20) Kỳ 10 – Đẩy mạnh và thực hiện Chiến lược ANM Nhật Bản

18/09/2015 01:00

Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng thực hiện các chức năng điều khiển và kiểm soát để thúc đẩy chiến lược này và, ban thư ký của Trụ sở này, NISC đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc triển khai các chính sách an ninh mạng phù hợp với chiến lược này.

hinh-anh-minh-hoa-0929

Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng thực hiện các chức năng điều khiển và kiểm soát để thúc đẩy chiến lược này và, ban thư ký của Trụ sở này, NISC đảm nhận vai trò dẫn đầu trong việc triển khai các chính sách an ninh mạng phù hợp với chiến lược này. Để đạt được điều này, NISC thực hiện các chức năng của họ: để triển khai các biện pháp cần thiết, bao gồm thận trọng về an ninh mạng và giám sát các hoạt động độc hại nhắm vào các hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý, các hoạt động đánh giá và tìm hiểu sự thật; và để tăng cường năng lực an ninh mạng của chính phủ, về việc thu thập thông tin, phân tích các hoạt động an ninh mạng trong nước và nước ngoài, hợp tác quốc tế, phát triển lực lượng an ninh mạng cho và bởi các cơ quan chính phủ và các tổ chức khác. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, NISC sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm: tăng cường hơn nữa các biện pháp ứng phó bằng cách bổ nhiệm các chuyên gia an ninh mạng có tay nghề cao từ khu vực công và các phương pháp khác; và xây dựng các khuôn khổ để chia sẻ thông tin nhanh chóng với các cơ quan chính phủ có liên quan (bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao) để NISC có thể nhanh chóng có được các thông tin cần thiết trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng và Chính phủ có thể có hành động phù hợp.

Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm triển khai các biện pháp an ninh mạng, trong sự hợp tác chặt chẽ với NISC, cần thiết để hoàn thành các chức năng của họ và để chia sẻ thông tin và cung cấp tư vấn cần thiết cho các tổ chức và nhà điều hành doanh nghiệp theo thẩm quyền của họ. Đặc biệt để thúc đẩy các năng lực an ninh mạng quốc gia, các bên liên quan dự định sẽ tăng cường hợp tác, bao gồm tích cực chia sẻ thông tin giữa các ngành công nghiệp, học viện và khu vực công cùng với các cơ quan chính phủ có liên quan. Đặc biệt, để có khả năng thực hiện các biện pháp cần thiết trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, trong khi kiểm soát tình huống một cách ổn định và bình tĩnh, cần phải thường xuyên tăng cường các cấu trúc chính phủ để chuẩn bị sẵn sàng cho các sự cố, như phát hiện, phân tích và ứng phó với các cuộc tấn công mạng và các sự cố an ninh mạng khác. Theo đó, Chính phủ sẽ triển khai các biện pháp trên toàn chính phủ để tăng cường các chức năng thu thập và phân tích thông tin, như hợp tác với khu vực tư và các hoạt động phản gián mạng, vì các mục đích: mở rộng hoạt động thu thập thông tin hàng ngày, dự đoán và phát hiện các mối đe dọa mạng một cách kịp thời. Chính phủ sẽ xây dựng các cơ cấu tổ chức với các khả năng tiên tiến để thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin để thực hiện một chu trình tích hợp phát hiện, phân tích, đưa ra quyết định và ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

Về chức năng quản lý khủng hoảng, với mục tiêu tăng cường chức năng này, Chính phủ sẽ xem xét việc thực hiện các biện pháp ứng phó ban đầu với các cuộc tấn công mạng và các sự cố mạng khác và xác định tình trạng của các phương pháp này, như các đề xuất của Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng. Đồng thời, Chính phủ sẽ xây dựng một khuôn khổ tổ chức cho phép các cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý độc lập, các nhà điều hành hoạt động an ninh mạng và các bên liên quan khác cùng nhau ứng phó các sự cố mạng, như các cuộc tấn công mạng quy mô lớn; Chính phủ cũng sẽ chủ động nỗ lực hợp tác với các bên liên quan có chuyên môn cụ thể, về ứng phó với các cuộc tấn công mạng lớn, hoạt động đào tạo và diễn tập thực tiễn để phát triển nguồn nhân lực, trong sự hợp tác với các ngành công nghiệp, học viện và khu vực công. Các nỗ lực này bao gồm các phương pháp để: sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của các cơ quan liên quan, như Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia (NICT), về cơ sở hạ tầng và diễn tập mô phỏng cũng như giám sát và phân tích để tăng cường các khả năng ứng phó liên quan đến an ninh mạng. Để đạt được các mục đích này, Chính phủ cần thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm cả các biện pháp về pháp lý.

Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng trong các cuộc tấn công mạng tiên tiến và được lên kế hoạch tốt, bị nghi ngờ là do chính phủ bảo trợ. Việc đối phó với các cuộc tấn công này là thách thức quan trọng nhất đối với công tác quản lý khủng hoảng và an ninh quốc gia Nhật Bản. Cơ quan đầu não Chiến lược An ninh mạng sẽ phối hợp và chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý khủng hoảng, bao gồm sở chỉ huy ứng phó hoạt động khủng bố nghiêm trọng, khi cần thiết, và thực hiện các hoạt động phù hợp với an ninh quốc gia, trong sự hợp tác chặt chẽ vỡi Hội đồng An ninh Quốc gia.

Bên cạnh đó, điều cần thiết hơn hết là Nhật Bản phải nỗ lực đảm bảo an ninh mạng cho các sự kiện quốc tế quan trọng, bao gồm Olympic Tokyo 2020 và Pralympics Games, đến mức tối đa có thể. Đặc biệt, đối với Olympic Tokyo và Paralympics Games, Chính phủ sẽ tăng cường quá trình xây dựng CSIRT Olympic Tokyo 2020 và Paralympic như một cơ quan cốt lõi chịu trách nhiệm cho: việc ngăn chặn và phát hiện chính xác các cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành Olympic và Paralympic cùng các doanh nghiệp có liên quan khác cũng như các cuộc tấn công nhằm vào các dịch vụ cung cấp bởi CII liên quan; và việc chia sẻ các thông tin cần thiết để các bên liên quan này thực hiện các biện pháp phù hợp. Chính phủ sẽ thực hiện các hoạt động ổn định từng bước để: xây dựng và duy trì các tổ chức, cơ sở vật chất và quan hệ hợp tác cần thiết; đảm bảo có đủ các chuyên gia an ninh mạng; và tiến hành đào tạo chuẩn bị toàn diện dựa trên quy trình được thực hiện cho Hội nghị Cấp cao G7 lần thứ 42 tại khu vực Ise-Shima năm 2016 cũng như Cúp Bóng Bầu dục Thế giới được tổ chức tại Nhật Bản năm 2019. Các khả năng được phát triển thông qua các biện pháp này sau đó sẽ được sử dụng để tăng cường an ninh mạng của Nhật Bản.

Những chính sách an ninh mạng này rất quan trọng từ quan điểm quản lý khủng hoảng và an ninh quốc gia. Để thúc đẩy chúng một cách chắc chắn hơn, Chính phủ sẽ bắt đầu các biện pháp khả thi một cách kịp thời và, khi cần thiết, sẽ hành động, không chậm trễ, để thiết lập các quy trình mới cần thiết cho việc triển khai các biện pháp nhất định. Các biện pháp này bao gồm: đảm bảo và thực thi ngân sách phù hợp cho toàn bộ Chính phủ theo những cách thức nhất định, như tái phân bổ ngân sách và các nguồn lực khác cho các chi tiêu bổ sung cần thiết và các hoạt động khác, với các nỗ lực tiết kiệm chi phí, như tinh giản và nâng cao hiệu quả trong các vấn đề quản lý bằng cách xem xét các công việc quản lý, cải cách các hệ thống và đánh giá lại các hoạt động khác; và chỉ định các nhân tài làm các chuyên gia an ninh mạng nội bộ tại các cơ quan chính phủ bằng cách đảm bảo các điều kiện tuyển dụng sẽ phù hợp với các giá trị nghề nghiệp chuyên môn của họ.

(Còn lại)

Ban biên tập

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video