Cán bộ phải vững vàng về lý luận chính trị, tinh thông về nghiệp vụ quản lý

24/08/2007 13:22

Sáng 24/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Toản.Theo Quyết định số 60-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia hợp nhất thành Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo chủ chốt cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội, là trung tâm quốc gia về nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị, khoa học hành chính và các môn khoa học xã hội nhân văn khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cán bộ trong bộ máy hành chính Nhà nước phải vững vàng về lý luận chính trị, tinh thông về nghiệp vụ quản lý
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cán bộ trong bộ máy hành chính Nhà nước phải vững vàng về lý luận chính trị, tinh thông về nghiệp vụ quản lý

Làm việc với lãnh đạo Học viện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việc hợp nhất hai Học viện là nhằm nâng cao công tác đào tạo cán bộ quản lý ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phù hợp với đặc điểm với lịch sử nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước vừa phải có trình độ lý luận chính trị, tư tưởng vững vàng, vừa tinh thông nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Các cán bộ chính trị được Đảng tín nhiệm, nhân dân bầu lên hoặc được bổ nhiệm không thể thiếu kiến thức quản lý hành chính Nhà nước. Do vậy, phải bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho các cán bộ giữ chức danh như: Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND huyện và các chức danh quan trọng khác.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Học viện khi soạn dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nên tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, đoàn thể, bộ máy Nhà nước.

Thủ tướng nhất trí với kiến nghị của lãnh đạo Học viện về việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của Học viện khang trang, hiện đại hơn và thực hiện tốt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế./.

(Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video