Các Tham tán, Thương vụ phải góp phần đạt bằng được kế hoạch xuất khẩu năm 2008

20/02/2008 14:45

Các Tham tán, Thương vụ tích cực cung cấp thông tin về thị trường thế giới cho Bộ, ngành, các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ việc tìm đối tác, tổ chức giao thương cũng như hỗ trợ có hiệu quả các doanh nghiệp tiếp cận, thâm nhập thị trường sở tại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Tham tán 2008 do Bộ Công Thương tổ chức sáng 20/2 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các Tham tán, Thương vụ góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu đạt bằng được kế hoạch xuất khẩu năm 2008 tăng 22%

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những đóng góp lớn của ngành Công thương, của các Tham tán, Thương vụ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước năm 2007.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, năm 2008 tất cả các cấp, các ngành nói chung và ngành Công thương nói riêng phải hành động quyết liệt hơn, không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được của năm 2007, phải hóa giải những khó khăn, thách thức thành cơ hội, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2006-2010.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các Tham tán, Thương vụ tích cực triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó tập trung vào những dự án đóng góp lớn cho GDP, thúc đẩy sản xuất những mặt hàng phục vụ xuất khẩu và công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, Tham tán thương mại tham mưu những chính sách quan trọng thu hút đầu tư, sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng báo cáo tại Hội nghị
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng báo cáo tại Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh, tận dụng những thuận lợi Việt Nam với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thành viên nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, các Tham tán, Thương vụ tích cực phát triển thị trường xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, thu hẹp nhập siêu, tận dụng những ưu đãi của nước ngoài, đấu tranh với những rào cản thương mại. Bộ Công Thương chỉ đạo các Tham tán phải góp phần cùng toàn ngành đạt bằng được kế hoạch xuất khẩu năm 2008 tăng 22% so với năm trước cũng như kiểm soát hiệu quả nhập khẩu.

Các Tham tán, Thương vụ cần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu tình hình thị trường, hàng hóa, chính sách và biện pháp quản lý xuất nhập khẩu,…; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác theo chiều sâu, tích cực xử lý các vấn đề tranh chấp thương mại bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong nước. Chủ động đề xuất với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước những chủ trương, chính sách mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, Thủ tướng lưu ý.

Chủ động đề xuất đổi mới phương hướng, hình thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Đến nay Việt Nam đã có một hệ thống Thương vụ gồm 55 Thương vụ tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 7 chi nhánh Thương vụ tại thị trường Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Phi-Tây Nam Á và Châu Mỹ-Mỹ La tinh. Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 165 nước và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng để hoàn thành mục tiêu đảm bảo tăng trưởng GDP từ 8,5-9% và phấn đấu hơn 9%, xuất khẩu năm 2008 phải tăng 22%, các Tham tán, Thương vụ cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác xúc tiến xuất khẩu, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, chủ động đề xuất đổi mới phương hướng cũng như các hình thức tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại đồng thời kết hợp với yêu cầu mở rộng thị trường ngoài nước.

Năm 2007, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, kim ngạch xuất khẩu được duy trì ở mức độ cao, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 48,56 tỷ USD, tăng 21,9% so với 2006, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Chính phủ đề ra. Cơ cấu mặt hàng-thị trường xuất khẩu đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng các mặt hàng chế biến thô. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, nhóm mặt hàng xuất khẩu mới không ngừng gia tăng về quy mô và tốc độ. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được tổ chức triển khai một cách đồng bộ và có hệ thống trên cả hai lĩnh vực là triển khai thực thi các cam kết hội nhập và đàm phán, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế – thương mại song phương và đa phương.

(VGP)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM