Chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Cảnh giác âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vụ việc Đồng Tâm để kích động, chống phá
2020-01-13 09:30:22
Vụ việc khiếu kiện đất đai tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra trong nhiều năm qua, đã được các cơ quan chức năng tích cực đối thoại, giải quyết. Tuy nhiên,...
Nêu gương – một phương thức lãnh đạo đáp ứng đòi hỏi của Đảng và nhân dân
2020-01-08 09:14:12
Trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước trong gần 9 thập kỷ qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng; trên cơ...
Cớ gì móc nối việc Trung Quốc mua đất ở Campuchia liên quan đến diễn tập chống khủng bố tại Việt Nam?
Thu An - 2019-12-31 19:10:48
Liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh huy động 4.000 người diễn tập chống biểu tình, khủng bố, thời gian qua đã xuất hiện hàng loạt các tin đồn xuyên tạc sự...
Phòng và chống tệ cơ hội chính trị, chạy chức, chạy quyền hiện nay
2019-12-27 11:36:57
Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp TỆ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH...
Đọc nhiều

Video

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM