Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho tỉnh Ninh Bình

21/02/2012 09:45

Sáng 20-2, tại TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) Quân khu 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác GDQP-AN năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác GDQP-AN năm 2012. Trung tướng Phạm Quang Hợi, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN Quân khu 3 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Năm 2011, Đảng ủy-Bộ tư lệnh, Hội đồng GDQP-AN Quân khu 3 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của trên về GDQP-AN. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN (BDKTQP-AN) được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, sát thực tiễn của địa phương, cơ sở, có nhiều đổi mới, đột phá mang tính sáng tạo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong năm, Quân khu đã chỉ đạo các địa phương, nhà trường mở được 837 lớp bồi dưỡng cho gần 10.000 lượt người, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã xác định 7 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu thực hiện công tác GDQP-AN năm 2012. Trong đó, tập trung quán triệt chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-TTg của Chính phủ về GDQP-AN; thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp; chủ động mở rộng đối tượng gắn với đặc thù của địa phương, cơ sở; thực hiện nhiệm vụ và BDKTQP-AN cho cán bộ các cấp gắn với củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng định kỳ tổ chức kiểm tra, thanh tra kết quả GDQP-AN ở các địa phương.

Duy Hồng

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video