+
Aa
-

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: “Cần bảo vệ quyền lợi của người làm báo chân chính”

14/12/2016 12:50

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là quan tâm bảo vệ quyền lợi của những người làm báo chân chính, khen thưởng kịp thời những cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ chuyên môn – Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của 4 đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, báo chí của Bộ TT&TT gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, và Cục Phát thanh – Truyền hình & Thông tin điện tử, vừa được tổ chức sáng nay, 14/12/2016, tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được của cả 4 đơn vị nêu trên.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, 2016 là một năm các đơn vị này đã rất tích cực, quyết liệt trong công tác xây dựng thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước được đẩy mạnh trên các nội dung, từ chỉ đạo, điều hành hoạt động báo chí, đến các hoạt động như thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở… Nhất là trên lĩnh vực báo chí, công tác quản lý nhà nước được tăng cường hơn bao giờ hết, qua đó thể hiện rất rõ vai trò quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của từng đơn vị đã bài bản hơn, đi vào nề nếp hơn.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ TT&TT cũng đã nghiêm khắc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của 4 đơn vị. Theo đó, vai trò quản lý nhà nước dù đã đã được nâng cao nhưng chưa thực sự mạnh, chưa chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Bộ những giải pháp để tăng cường vai trò quản lý nhà nước hơn nữa, thể hiện rõ hơn vai trò của Bộ TT&TT và của toàn ngành.

Sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối và trong Bộ chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn có sự chồng chéo. Kỷ cương làm việc, lề lối làm việc cũng còn hạn chế.

“Các đơn vị cần phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình cũng như phương hướng hành động của Bộ TT&TT để triển khai cụ thể thành chương trình hành động của mình trong năm 2017, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của các đơn vị quản lý thông tin, báo chí. Cụ thể, tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước để chấn chỉnh hoạt động báo chí; Quan tâm bảo vệ quyền lợi của những người làm báo chân chính, khen thưởng kịp thời những cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; Triển khai thực hiện Luật Báo chí có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017; Triển khai đề án Quy hoạch báo chí.

Cả 4 đơn vị cần nâng cao sự chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ những vấn đề, những giải pháp có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực mình phụ trách. Tăng cường quản lý nhà nước nhưng không được can thiệp sâu, bao biện, làm thay cơ sở. Đặc biệt, phải chú trọng công tác cải cách hành chính, siết chặt lại kỷ cương, lề lối làm việc, sắp xếp lại bộ máy một cách hợp lý, tinh gọn hiệu quả, 1 người có thể làm nhiều việc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cũng nhấn mạnh yêu cầu 4 đơn vị thuộc khối quản lý nhà nước về thông tin, báo chí cần tăng cường hoạt động phối hợp trong thời gian tới, cả các hoạt động trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý cả 4 đơn vị còn yếu trong hoạt động ứng dụng CNTT để giải quyết dịch vụ công, thời gian tới cần quan tâm hơn đến việc này, giảm bớt thủ tục rườm rà.

(Theo Infonet)

Bài mới
Đọc nhiều