+
Aa
-

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về quy hoạch báo chí

26/04/2015 09:15

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, quy hoạch báo chí là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước…

Chiều 25/4, trả lời phỏng vấn của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, quy hoạch báo chí là nhiệm vụ chức năng theo Điều 17 của Luật Báo chí.

Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ ban hành các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về báo chí. Việc triển khai nhiệm vụ này là một nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ.

Theo người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông: Việc quy hoạch báo chí đã được triển khai cách đây 9 năm, từ 2006, trước khi có Bộ TT&TT, từ hồi Bộ Văn hóa Thông tin đã bắt đầu triển khai. Sau đó có một thời gian chúng ta dừng lại. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ triển khai quy hoạch báo chí này. Đây là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước.

Đánh giá từ khi ra đời đến nay, đội ngũ báo chí của chúng ta đã không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định, ít có nước nào nhiều cơ quan báo chí như Việt Nam, hiện nay có 838 cơ quan báo chí, gồm các loại hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Theo Bộ trưởng, thế giới nói rằng chúng ta không tự do báo chí nhưng chắc chắn chúng ta là một trong những nước rất tự do báo chí. Bởi vì chúng ta có tất cả các loại hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ, ngành.

Các nước khác chưa chắc có nhiều đài truyền hình như Việt Nam chúng ta. Hiện nay chúng ta có hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình để phục vụ cho người dân. Có thể nói đó là một nguồn lực rất lớn. Chưa chắc tất cả chúng ta ngồi đây đã xem được hết các chương trình truyền hình đó. Ngoài báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, truyền thông xã hội cũng cung cấp thông tin rất lớn cho người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về quy hoạch báo chí
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (đứng) trao đổi với báo chí.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn, báo chí có vai trò rất lớn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng thời gian vừa qua. Báo chí ra đời trước khi thành lập nước, ngày 21/6/1925, góp phần vận động cách mạng, quần chúng để thành lập Đảng, vận động quần chúng để xây dựng xã hội phát triển như hiện nay. Như vậy vai trò của báo chí là rất lớn. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của báo chí.

Trong quá trình phát triển, không tránh khỏi có những cái trùng lắp về tôn chỉ mục đích, như chúng ta chỉ ra trong đề án. Quá trình xây dựng đề án rất dài, và triển khai qua nhiều cấp, được sự chỉ đạo rất sát sao của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao cho Bộ TT&TT triển khai xây dựng dự thảo này. Tháng 7/2013, Bộ đã trình lên Chính phủ. Ngày 25/11, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp và cho ý kiến vào dự thảo, xác định đây là một văn bản theo quyết định, tức là văn bản cá biệt. Chính vì vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan chủ quản, các tỉnh, thành phố, thậm chí gửi cả văn bản để lấy ý kiến về các phương án.

Thủ tướng Chính phủ có thông báo số 437 ngày 5/12 kết luận cuộc họp cho ý kiến về đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến 2020. Tuy nhiên, đây là văn bản quy phạm pháp luật cá biệt nên Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo là lấy ý kiến tất cả các cơ quan báo chí. Trong kết luận của Bộ Chính trị cũng không có yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến của tất cả các đối tượng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến bằng kết luận số 437, căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị. Chính phủ đã trình Bộ Chính trị 2 lần.

Lần 1 ngày 25/4/2014. Bộ Chính trị có ý kiến bằng văn bản 7959 ngày 23/5 thông báo kết luận đánh giá những cái được và chưa được của quy hoạch báo chí này, yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh, để xem xét lần nữa.

Đến ngày 7/11/2014, Bộ Chính trị đã xem xét lần 2. Thấy rằng quy hoạch báo chí toàn quốc là vấn đề lớn, rất nhạy cảm, cấp bách và có tác động, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, cơ quan, địa phương và đối tượng nên Bộ Chính trị yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ trình ra kỳ họp Trung ương 10.

Như chúng ta đã biết, trong Hội nghị Trung ương, đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trình bày. Trong Trung ương đã có trên 100 ý kiến đóng góp về vấn đề này, cơ bản là nhất trí với các nội dung, mục tiêu, yêu cầu quan điểm và các định hướng trong quá trình quy hoạch báo chí.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến Trung ương, hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xem xét quyết định và triển khai thực hiện. Tất cả các chi bộ của chúng ta đã được quán triệt kết quả, nội dung kỳ họp Trung ương 10, trong đó có nội dung thứ 9 về đề án quy hoạch phát triển báo chí Việt Nam đến năm 2025. Như vậy, tất cả các chi bộ, tất cả đối tượng đều được quán triệt nội dung, quan điểm và định hướng công tác quy hoạch báo chí.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, hiện nay Bộ TT&TT đã được Ban cán sự Đảng Chính phủ giao xem xét lại để hoàn chỉnh. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ xem xét để ban hành.

Chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ ban hành, và khi ban hành sẽ có kế hoạch quán triệt triển khai việc này. Như vậy, quá trình triển khai thực hiện thời gian qua rất kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, đã được lấy ý kiến Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Quy hoạch này đang được Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét lần cuối trước khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

(Theo VnMedia)

Bài mới
Đọc nhiều