Bộ Tài chính quy định số lần, số nước đi công tác của công chức

14/11/2018 10:01

Bộ Tài chính vừa có chỉ thị về tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài trong đó đáng chú ý là quy định cụ thể số lần, số nước đi công tác nước ngoài của lãnh đạo và công chức, viên chức.

Đặc biệt, lãnh đạo bộ này nhấn mạnh quan điểm: Không tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài từ nguồn kinh phí các dự án (trừ các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn kinh phí không hoàn lại), kinh phí từ các nguồn vốn vay ODA, vay nước ngoài và các nguồn tài trợ khác.

“Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài tuyệt đối không cử quá 1 đoàn đi công tác cùng thời gian, địa điểm, nội dung trong cùng một nước đến trong thời gian 3 năm; không đi quá 3 nước trong cùng một chuyến công tác,” chỉ thị nêu rõ.

Ngoài ra, theo chỉ thị, lãnh đạo chủ chốt (bao gồm cả lãnh đạo bộ) và công chức, viên chức của đơn vị, không đi công tác nước ngoài quá 2 lần một năm và không cử 2 lãnh đạo chủ chốt tham gia cùng một đoàn.

Tuy nhiên, yêu cầu này cũng loại trừ các trường hợp tham gia đoàn tháp tùng, tùy tùng theo yêu cầu của cấp trên, làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế hoặc đàm phán, hội nghị thường niên do yêu cầu công tác.

Đối với thư mời đích danh hoặc thư mời chung từ phía nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung chuyến công tác để xem xét, quyết định cử công chức tham gia hoặc từ chối không tham gia.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video