Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

24/03/2016 21:15

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) bổ sung thêm một phó ban thường trực và ba phó ban.

Ngày 24-3, một lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đã ký quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương (đứng giữa), được phân công làm phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương (đứng giữa), được phân công làm phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung thêm một phó ban thường trực và ba phó ban. Cụ thể, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm giữ chức phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được phân công làm phó trưởng Ban Chỉ đạo (thay ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo).

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo (thay ông Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo).

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, kiêm giữ chức ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm giữ chức ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có các phó trưởng ban của khóa trước tiếp tục làm phó ban khóa này gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Như vậy đến thời điểm hiện nay, theo quyết định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN gồm 16 thành viên (gồm một trưởng ban, sáu phó ban và chín ủy viên).

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong phạm vi cả nước.

>>> Thiếu cơ chế để Chủ tịch nước thực hiện quyền lực hiệu quả

>>> “Đất nước lâm nguy thì không lẽ chúng ta huy động cả trẻ em ?”

>>> Quốc hội 13 bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng thì Quốc hội 14 làm gì?

(Theo Pháp Luật)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video