Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

11/08/2017 18:05

Tại Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học – Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học - Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam
Ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học – Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM