+
Aa
-

Bộ Giao thông sẽ thi tuyển Chủ tịch Vinalines

24/12/2014 11:48

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐTV) của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ được Bộ chủ quản thi tuyển vào năm 2015.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, việc thi tuyển chức danh Người đại diện phần vốn nhà nước để giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch HĐQT tại Vinalines nằm trong kế hoạch thi tuyển chức danh cấp trưởng của Bộ này.

Theo đó, chương trình hành động thi tuyển chức danh Chủ tịch Vinalines phải tập trung Đánh giá thực trạng hoạt động của Vinalines và những thách thức hiện nay đối với Vinalines khi Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đưa ra những mục tiêu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinalines sau khi tái cơ cấu mà trọng tâm là lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ được Bộ GTVT thi tuyển
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ được Bộ GTVT thi tuyển

Điều kiện dự tuyển chức vụ Chủ tịch Vinalines là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm tổ chức thi tuyển.

Người ứng tuyển không thuộc các đối tượng: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án. Bảo đảm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Có sức khỏe bảo đảm công tác.

Cũng trong năm 2015, 5 chức danh cấp trưởng khác của Bộ GTVT cũng sẽ được thi tuyển, gồm: Vụ Môi trường, Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Cao đẳng Giao GTVT II, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Bộ GTVT khẳng định, thông qua thi tuyển để lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực lãnh đạo, quản lý; có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, xứng đáng để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh; từng bước đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Trong quá trình thi tuyển, Bộ GTVT đặt ra yêu cầu đảo đảm bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan và cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực phù hợp với vị trí bổ nhiệm. Việc tổ chức thi tuyển cần bảo đảm cho người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Được biết, trong năm 2014, Bộ GTVT đã thi tuyển thành công nhiều chức danh cấp trưởng như: Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa…

(Theo Dân Trí)

Bài mới
Đọc nhiều