Bộ Giáo dục ‘chốt’ việc cộng điểm cho bà mẹ anh hùng

11/07/2013 10:00

“Việc cập nhật các đối tượng ưu tiên theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ vào qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn…” – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, thông tư mới quy định: “Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 như sau: Bổ sung đối tượng ưu tiên vào đối tượng 03, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;…”.

Trước một số ý kiến cho rằng qui định này không thực tế, Bộ GD-ĐT khẳng định:

Thông tư mới được ban hành để cập nhật các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh nhằm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 31 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong Nghị định giao Bộ GD-ĐT: “Hướng dẫn thực hiện việc ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

"Việc cập nhật các đối tượng ưu tiên theo Nghị định của Chính phủ vào qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn...." - Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.

Do đó, thông tư 24 được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang triển khai xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ không giới hạn tuổi của thí sinh. Do đó mọi người dân có đủ điều kiện qui định và có nguyện vọng đều có thể dự thi (chính qui, liên thông, vừa làm vừa học…).

Vẫn theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, ngày 22/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 56 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Văn bản này không có qui định giới hạn tuổi của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo quy định về đối tượng được xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tại Điều 2 Nghị định số 56 thì không chỉ người trong thời kỳ kháng chiến mà nhiều người trong thời kỳ hiện nay cũng có thể được phong tặng danh hiệu này.

Vì vậy, việc bổ sung “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là một trong đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh là phù hợp với quy định của Chính phủ và để đảm quyền lợi chính đáng của người có danh hiệu nêu trên khi tham gia tuyển sinh CĐ, ĐH.

“Việc cập nhật các đối tượng ưu tiên theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ vào qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với những người có công với nước, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, dù biết rằng đối tượng bổ sung có thể rất ít” – thứ trưởng khẳng định.

NH (TTVN)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video