Bộ Công an giảm 65 đơn vị cấp cục, 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy

02/07/2018 11:40

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Bộ Công an sắp xếp tổ chức bộ máy
Bộ Công an sắp xếp tổ chức bộ máy

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; hoạt động của Tổ công tác và việc xây dựng Chính phủ điện tử trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khá hiệu quả.

Cụ thể, các cơ quan hành chính đã tinh giản biên chế 4.294 người, đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản 24.717 người, công chức cấp xã  tinh giản 5.767 người. Các bộ ngành đã sắp xếp giảm 15 vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục.

Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng không còn 6 tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng chỉ rõ một số tồn tại như chất lượng xây dựng thể chế chưa đáp ứng yêu cầu, việc chuẩn bị một số dự án luật còn chậm, phải xin lùi tiến độ.

Bộ Công an giảm 65 đơn vị cấp cục, 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy - ảnh 1
Tổ công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Bắc Ninh (Ảnh N.B)

Việc thực hiện quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan chưa hiệu quả, nhất là việc phối hợp xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá, chưa mạnh mẽ trong việc đề xuất phân cấp gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm người đứng đầu…

“Những hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhiều nơi thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, đến khi được kiểm tra, đôn đốc mới tập trung thực hiện. Kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm; có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực”, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, một số địa phương chưa sâu sát thực tiễn, chưa chủ động nắm tình hình, còn bị động, bất ngờ trong xử lý tình huống, để xảy ra sự việc gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng môi trường đầu tư và hình ảnh Việt Nam.

(Theo Tiền Phong)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video