+
Aa
-
Bịt kín kẽ hở tham nhũng từ chính cơ quan chống tham nhũng
18/06/2019 16:00

Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Nội dung của công văn đã nêu việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng – Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những kết quả tích cực, rõ nét và góp phần quan trọng trong việc giữ vững, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

“Không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong công văn cũng nêu tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng có hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này.

Đặc biệt, công văn đề nghị: “Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (qua Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 30/6/2019.”

Với kết quả việc xử lý nghiêm hơn 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý trong thời gian đầu từ nhiệm kỳ khóa XII đến giữa năm 2018 có thể xem là những con số đáng khích lệ. Việc kiểm soát quyền lực đã giúp ngăn ngừa tình trạng quyền lực bị tha hóa, gia tăng lộng quyền, lạm quyền và hàng loạt hành vi tiêu cực, tham nhũng của các cán bộ, có chức, có quyền.

Việc những cán bộ tham nhũng sẽ gây ra hậu quả là giàm giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; làm mất lòng tin của nhân dân; ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, sự ổn định, trật tự xã hội; đặc biệt là đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, làm suy yếu sức mạnh và an ninh quốc gia.

Chính vì thế, yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng chính là một yêu cầu cấp thiết mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta cần phải thực hiện. Để kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, từng cán bộ, đảng viên phải tự giác và tự kiểm soát việc thực hiện quyền và chức trách, nhiệm vụ của chính mình; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật có liên quan và Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên và “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” mà Hội nghị T.Ư 8 khóa XII đã ban hành.

Việc vạch ra các biểu hiện của lạm dụng quyền lực là một trong những nguyên nhân của tham nhũng đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII nêu rõ: “lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi”.

Chính vì thê, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đồng thời chú trọng kiểm soát quyền lực. Hội nghị đã yêu cầu “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”.

Chống tham nhũng ngay trong chính cơ quan chống tham nhũng, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà trong thời gian gần đây Ủy ban kiểm tra Trung ương và các đơn vị thuộc ngành thanh tra, kiểm tra, công an, nội chính, kiểm sát và tòa án, cũng như kiểm toán Nhà nước đóng vai trò trụ cột. Đồng thời kết hợp cùng với công tác giám sát của của các cơ quan và đại biểu dân cử, tư pháp, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; khuyến khích vai trò của báo chí, dư luận xã hội trước các hành vi lạm dụng quyền lực.

Phát biểu kết luận hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành nội chính Đảng sáng 22/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng cho rằng ngành là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, là “tai mắt” của Đảng về lĩnh vực này. “Phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công tác chống tham nhũng” – Tổng Bí thư nhắc nhở.

“Các đồng chí phải “gác gôn” cho Đảng trên lĩnh vực này, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chính vì thế ngành Nội chính Trung ướng nói chung, các tổ chức thuộc ngành thanh tra, kiểm tra, công an, kiểm sát và tòa án, cũng như kiểm toán Nhà nước phải tham mưu hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, bịt kín những lổ hổng trong công tác phòng chống tham nhũng, để “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng”.

Chống tham nhũng là lĩnh vực khó, phức tạp vì nó đụng chạm đến lợi ích con người, mà lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt ở các cấp, các ngành, rất lắt léo. Trong công tác đấu tranh phfong chống tham nhũng sẽ rất khó khăn, nếu thiếu đi sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ phải tuyệt đối công tâm, trong sáng, khách quan, vì sự nghiệp chung.

Vụ việc “chung chi” của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã cho thấy việc quyền lực bị “tha hóa” và cảnh báo tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực đó. Cho nên, để ngăn chặn những quyền lực tha hóa như này, cần phải có cơ chế kiểm soát, việc thực thi quyền lực đối với những người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều được giám sát chặt chẽ bằng cơ chế.

Chỉ khi kiểm soát được việc thực thi quyền lực đối với những người có chức vụ, quyền hạn thì mới có thể ngăn chặn được những biểu hiện tiêu cực trong lạm dụng quyền lực để trục lợi như vụ việc vừa qua.

(Theo Bút Danh)

Bài mới
Đọc nhiều