Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững

07/08/2018 15:15

Phát biểu tại Hội nghị CDP 21 Paris về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh rằng: “Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Ngày nay, biến đổi khí hậu – nước biển dâng, thiên tai, ô nhiễm môi trường, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước… đã trở thành những vấn đề toàn cầu, mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết được. Đòi hỏi sự chung tay, góp sức của các quốc gia, các tổ chức và mỗi người dân”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị về chống biến đổi khí hậu tại Paris (Pháp)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị về chống biến đổi khí hậu tại Paris (Pháp)

Tại hội nghị toàn quốc về bảo vệ môi trường lần thứ IV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng về những kết quả tích cực bước đầu mà Việt Nam đã đạt được trong 5 năm vừa qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường cần nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Cảnh báo của các chuyên gia môi trường quốc tế, trong 10 năm tới GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng mức, thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, thậm chí đến năm 2025 có thể gấp 4 đến 5 lần; tính trung bình cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Bảo vệ môi trường
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Bảo vệ môi trường

“Đây là cảnh báo cần đặc biệt quan tâm khi trên thực tế vẫn còn tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường bền vững lâu dài” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Để bảo vệ môi trường trở thành một nội dung chủ yếu trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, Thủ tướng chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, các Nghị quyết của Trung ương, quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ về bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhà máy điện gió Bạc Liêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhà máy điện gió Bạc Liêu

Đẩy mạnh truyền thông về ý thức tuân thủ pháp luật, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng xã hội văn minh, ứng xử thân thiện với môi trường. Bảo vệ môi trường sống là nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và người dân.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ mít tinh Ngày nước thế giới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ mít tinh Ngày nước thế giới

Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; ưu tiên vốn đầu tư phát triển, vốn vay ODA để giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân; huy động hiệu quả nguồn lực trong xã hội; khuyến khích xã hội hóa, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, nhất là về thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt tập trung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở người dân chung tay bảo vệ môi trường
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở người dân chung tay bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, phát triển Công nghiệp “các-bon thấp”; chú trọng nâng cao thành tố môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ, hình thành các sản phẩm “xanh”, dịch vụ “xanh” thân thiện với môi trường, không cho đầu tư vào các ngành, lĩnh vực sản xuất gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, ngăn chặn không để nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu của các nước phát triển.

386
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát Khu kinh tế Vân Đồn

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công cụ đánh giá môi trường chiến lược, cơ sở dữ liệu môi trường để dự báo, phòng ngừa các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiểm soát chặt nguồn phát sinh, việc lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không để tải gây ô nhiễm môi trường.

Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế tranh thủ nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, coi trọng việc thực hiện các cam kết quốc tế, nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc phù hợp với điều kiện của nước ta. Việt Nam là thành viên, đối tác có trách nhiệm trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

387
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của các Cơ quan Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, các quốc gia, các tổ chức và bạn bè quốc tế đối với vấn đề hết sức quan trọng này.

388
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà cho công nhân tại khu xử lý chất thải rắn Đa Phước

[headlinebox title=”MỤC LỤC” state=”ẩn/hiện” float=”center” w=”98%”]sachc3.ml[/headlinebox]

Ban Biên Tập

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video