Báo cáo Kiểm toán Nhà nước 20 lần “gọi tên” Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

21/07/2017 19:30

Hiệu quả kinh doanh giảm sút, đầu tư tài chính thiếu hiệu quả, nợ khó đòi lớn… là những điều Báo cáo Kiểm toán Nhà nước mô tả về Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), với số lần nhắc tên tới 20.

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước 20 lần "gọi tên" Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 vừa được Kiểm toán nhà nước công bố. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của VRG là 2.040,18 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2014. Tính đến 31/12/2015, doanh nghiệp trực thuộc VRG thua lỗ lớn. Cụ thể, lỗ lũy kế tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su là 317,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư tài chính của VRG không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. VRG (Công ty mẹ: Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn bằng 12,5% vốn đầu tư, giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh bằng 86% giá trị đầu tư).

Tiền gửi của VRG cũng có độ rủi ro cao, chậm được thu hồi. VRG: Công ty mẹ gửi 100 tỷ đồng tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Phước từ năm 2011, 2012; Công ty Tài chính Cao su gửi 599,50 tỷ đồng tại Công ty cho thuê tài chính II – Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam từ năm 2009 chưa thu hồi được.

VRG cũng chậm thoái vốn tại 11 doanh nghiệp có hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, không phù hợp với Điều 21, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ; tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp không phù hợp với Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014.

VRG cũng là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ khó đòi phát sinh lớn. Cụ thể, nợ khó đòi của VRG là 2.077,37 tỷ đồng, chiếm 49% nợ phải thu. Các khoản cho vay, bảo lãnh, hỗ trợ vốn trong nội bộ tiềm ẩn nguy cơ khó đòi, mất vốn của VRG ở Công ty mẹ là 102,02 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (công ty con) là 180,60 tỷ đồng.

Ngoài ra, tên của tập đoàn này cũng được nhắc liên tục trong các vấn đề về quản lý đất đai và chưa đánh giá trách nhiệm của đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty thua lỗ.

(Theo CafeF)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video