+
Aa
-
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác năm 2016
28/03/2016 17:29

Ngày 25/3/2016, Ban Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình số 05 – CTr/BTG về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bộ Tư pháp năm 2016. Chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát Chương trình công tác tuyên giáo năm 2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Chương trình số 01-CTr/BTG ngày 26/02/2016), Chương trình công tác của Đảng ủy Bộ Tư pháp năm 2016 (Chương trình số 37-CTr/ĐU ngày 22/3/2016) và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp năm 2016.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác năm 2016
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác năm 2016

Theo đó, năm 2016, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào việc tham mưu giúp Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ đảng viên các đơn vị thuộc Bộ tích cực thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; tập trung thực hiện học tập, quán triệt văn kiện Đại hội XII của Đảng, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp, như: kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2016); kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016); kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 (09/11/2016). Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp cũng được yêu cầu đẩy mạnh thực hiện.

Chương trình công tác giao các Cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Ban Tuyên giáo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác tuyên giáo năm 2016./.

(Theo Bộ Tư Pháp)

Bài mới
Đọc nhiều