Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 6/2018

02/08/2018 17:05

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục gồm 6 chương, 67 điều, trong đó quy định về: Lĩnh vực giáo dục được phép hợp tác, đầu tư; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; tài chính trong hợp tác, đầu tư của nước ngoài; liên kết giáo dục; liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sĩ và tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; loại hình, thời gian hoạt động, trình tự cho phép thành lập, quyền và nghĩa vụ của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; thẩm quyền, thủ tục thẩm định điều kiện về giáo dục để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; đảm bảo chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí gồm 6 chương, 62 điều quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, cụ thể, quy định chung về: Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan quản lý đo lường, chất lượng khí; điều kiện kinh doanh khí; quyền và nghĩa vụ của thương nhân; hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí; an toàn trong hoạt động kinh doanh khí; quản lý nhà nước về kinh doanh khí.

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được ban hành để bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018 theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua và xử lý để bù đắp một phần lương hưu bị giảm do thay đổi công thức tính lương hưu đối với nữ từ ngày 1/1/2018.

Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả gồm 4 chương, 25 điều quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ, cụ thể, quy định chung về: Quỹ Tích lũy trả nợ; nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ; đảm bảo nguồn ngoại tệ của Quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý Quỹ; quản lý thu, chi Quỹ Tích lũy trả nợ; báo cáo và kiểm toán Quỹ Tích lũy trả nợ.

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương gồm 6 chương, 21 điều, trong đó gồm: Nguyên tắc quản lý nợ của chính quyền địa phương; hình thức và điều kiện vay của chính quyền địa phương; kế hoạch vay, trả nợ 05 năm; chương trình quản lý nợ 3 năm và kế hoạch vay, trả nợ hàng năm của chính quyền địa phương; thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương; kế toán, kiểm toán, báo cáo và công bố thông tin nợ của chính quyền địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan cấp tỉnh trong quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi gồm 4 chương, 22 điều quy định về: Giá và lộ trình thực hiện giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; giá và lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; lập phương án giá và điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; đối tượng, mức, kinh phí nhà nước hỗ trợ.

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, trong đó quy định: Xây dựng hạn mức cho vay lại 5 năm; xây dựng kế hoạch cho vay lại và hạn mức cho vay lại hằng năm; đồng tiền cho vay lại và thu nợ cho vay lại; thời hạn trả nợ và thời gian ân hạn cho vay lại; lãi suất, phí quản lý, dự phòng rủi ro cho vay lại; lãi phạt chậm trả; số ngày của một năm để tính lãi, phí, dự phòng rủi ro cho vay lại; nhận nợ; thứ tự ưu tiên khi thu hồi nợ; bảo đảm tiền vay; trả nợ khoản vay lại; trả nợ trước hạn; chuyển giao nghĩa vụ nợ; cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi; quản lý cho vay lại; phân loại nợ, quản lý và xử lý rủi ro cho vay lại.

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, trong đó, Chính phủ đồng ý về việc thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM