Bạc Liêu: Cần hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

16/08/2016 11:33

Tỉnh Bạc Liêu vừa có quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng là trên 6.200 tỷ đồng.

 

Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ xây dựng 9.448 phòng học, phòng chức năng và các phòng thuộc khối hành chính của mạng lưới trường, lớp học và đến 2030 là 12.265 phòng.

Trong đó, số phòng xây dựng kiên cố là 7.249 phòng năm 2020 (đạt 76,7%) và 12.265 phòng năm 2030 (đạt 100%).

Về nhà công vụ cho giáo viên được điều động công tác tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa đến năm 2020, tỉnh xây dựng 381 căn và năm 2030 là 421 căn.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tổng số vốn đầu tư để xây dựng các công trình trên đến năm 2030 là 6.247 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2016 – 2020 là 2.291 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2030 là 3.956 tỷ đồng.

Đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu cần trên 6.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình giáo dục.
Đến năm 2030, tỉnh Bạc Liêu cần trên 6.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình giáo dục.

Để đạt được những con số nêu trên, tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh sẽ cân đối nguồn vốn ngân sách và tranh thủ các nguồn từ Trung ương, nhất là đề án kiên cố hóa trường, lớp đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường huy động các nguồn từ công tác xã hội hóa để đầu tư phát triển giáo dục, bảo đảm nguồn vốn này đến năm 2020 đạt khoảng 15% – 17% và sau năm 2020 đạt 20% trở lên.

Theo kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các công trình đến năm 2020 và những năm tiếp theo là 270,891 ha. Để thực hiện được nhu cầu này, tỉnh sẽ quy hoạch và bố trí đủ quỹ đất để bảo đảm quy mô và đủ diện tích đất xây dựng các công trình theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, sẽ tăng cường vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình.

(Theo Dân Trí)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video