Bà Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội là đúng luật

18/07/2016 16:36

Theo quan điểm của Luật sư, việc bác tư cách đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do nhập quốc tịch Malta là có căn cứ, đúng pháp luật.

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị bác tư cách đại biểu Quốc hội do nhập quốc tịch CH Malta (châu Âu), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: việc bác tư cách đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do nhập quốc tịch Malta là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Ảnh: Zing.vn
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Ảnh: Zing.vn

Điều 4 Luật Quốc tịch năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.

Như vậy, về nguyên tắc, nhà nước chỉ công nhận mỗi công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Những trường hợp công dân Việt nam có thể mang 02 quốc tịch:

1/ Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài

Điều 9, luật Quốc tịch quy định: Việc kết hôn, ly hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có). Như vậy, Nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên quốc tịch Việt Nam trong trường hợp khi công dân có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài.

Nghĩa là sau khi kết hôn với người nước ngoài, công dân Việt Nam hoàn toàn có thể nhập quốc tịch nước ngoài (bên vợ hoặc chồng) theo qui định của nước sở tại mà không phải buộc thôi quốc tịch Việt Nam

2/ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam:

Điều 13, Luật Quốc tịch qui định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và phải đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn đến hết ngày 1/7/2014”

3/ Những trường hợp khác:

Điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch: “Trong trường hợp công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài (nhập quốc tịch nước ngoài theo con cái, cha mẹ, đầu tư kinh doanh…) và chưa mất quốc tịch Việt nam, thì vẫn có quốc tịch Việt nam.

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy định tại khoản 1 Điều này hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài”. Luật cho phép công dân có thể có 02 quốc tịch nên việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường hay bất cứ công dân Việt Nam nào khác có đủ điều kiện nêu trên, phù hợp với luật pháp quốc tế và nước sở tại thì đều có thể nhập quốc tịch nước ngoài.

Tuy nhiên, Luật quốc tịch Việt Nam qui định, trong trường hợp công dân Việt Nam có thêm quốc tịch nước ngoài thì phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt là bà Nguyễn thị Nguyệt Hường đang là đại biểu quốc hội do dân bầu, đại diện cho tiếng nói của nhân dân thì cần thiết phải thông báo cho Quốc Hội và các cơ quan khác theo qui định của pháp luật. Đây không còn là việc cá nhân mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh chính trị của quốc gia. Việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc nhập quốc tịch Malta là vi phạm Điều 22 Luật tổ chức Quốc Hội 2014 qui định; Điều 21 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch;

Điều 22 Luật tổ chức Quốc Hội 2014 qui định: Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. 5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Trước đó, tối 17/7, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia , cho biết, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường được biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu QH khoá XIV vì vi phạm Luật Quốc tịch Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, luật quy định công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Trong khi bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã nhập quốc tịch Cộng hòa Malta. Việc nhập quốc tịch Malta cũng không được bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường kê khai trong hồ sơ ứng cử.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc bà Nguyệt Hường nhập quốc tịch Malta được cơ quan chức năng mới phát hiện nên Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp khẩn cấp để ra nghị quyết. Bà Hường đã xác nhận điều này và có đơn xin rút việc tham gia QH khoá XIV.

(Theo Zing News)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video