Argentina xây dựng Ủy ban an ninh mạng

01/08/2017 08:36

Chính phủ Argentina đã thành lập một ủy ban an ninh mạng bao gồm 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh và Bộ Hiện đại hóa), để chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược quốc gia để bảo vệ không gian mạng và có khả năng ứng phó các sự cố quy mô lớn.

Cổng thông tin của Chính phủ Argentina ngày 31/07 đăng tải Nghị định số 577/2017, trong đó quy định ủy ban này sẽ tổ chức các cuộc họp thông qua 03 Bộ, với mục tiêu là xây dựng Chiến lược Quốc gia.

Chính phủ Argentina đã thành lập một ủy ban an ninh mạng bao gồm 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh và Bộ Hiện đại hóa)
Chính phủ Argentina đã thành lập một ủy ban an ninh mạng bao gồm 03 Bộ (Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh và Bộ Hiện đại hóa)

Nghị định nhấn mạnh rằng khi an ninh mạng được xem xét ở cấp quốc gia, “vấn đề này cần phải bao quát đến một số khía cạnh như bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và khả năng hợp tác với các nước khác”.

Việc xây dựng Chiến lược sẽ dựa trên các hoạt động phối hợp, điều phối có hệ thống, sự hiệu quả trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ và việc hỗ trợ cho các bộ và cơ quan chính phủ, theo tài liệu công bố.

Mục tiêu chính của Chiến lược An ninh mạng Quốc gia là xây dựng các quy định bảo vệ không gian mạng, các biện pháp phòng chống, phát hiện, ứng phó, phòng thủ và phục hồi một cách hệ thống trước các mối đe doạ mạng quy mô lớn.

Hà Linh (dịch từ Plenglish)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video