Ẩn số Chủ tịch Eximbank

22/07/2015 09:52

Việc bầu lại nhân sự cấp cao đã không được đề cập trong đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank năm 2015, điều này khiến các nhà đầu tư, cổ đông càng mong chờ, phỏng đoán tân Chủ tịch Eximbank, vì đã có quá nhiều thông tin về nhóm cổ đông lớn nắm giữ cổ phần của Eximbank trên thị trường.

Ẩn số Chủ tịch Eximbank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa có kết luận về việc thanh tra đột xuất Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank) vào đầu tháng 4/2015. Dự thảo tái cơ cấu Eximbank cũng chưa được công bố chính thức, đây là lý do Eximbank phải dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015 đến lần thứ 3 và chậm trễ so với luật định.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2010, ngân hàng cổ phần phải tiến hành đại hội đồng cổ đông trước tháng 4 hằng năm. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, chậm nhất đến ngày 30/6 hằng năm các công ty cổ phần phải tổ chức ĐHĐCĐ. Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ ngày 21/7 là chậm trễ.

Tuy nhiên, điều trông chờ nhất là việc bầu lại nhân sự cấp cao của Eximbank lại không có trong chương trình nghị sự này. Vì nhiệm kỳ 05 năm (2010-2015) của HĐQT đã kết thúc, cổ đông sẽ phải bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2015-2020.

Hiện HĐQT của Eximbank có 09 thành viên, Chủ tịch là ông Lê Hùng Dũng không còn là đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và sẽ không ứng cử nhiệm kỳ tới.

Thông tin trên thị trường, hiện tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Phạm Hữu Phú, Tổng giám đốc Eximbank và những người có liên quan khoảng 10% vốn điều lệ.

Eximbank sẽ phải tiến hành một kỳ ĐHĐCĐ bất thường để cổ đông bầu nhân sự cho HĐQT, sau khi có kết luận của Thanh tra và danh sách nhân sự được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Trước thời gian Eximbank dự kiến tổ chức đại hội diễn ra ngày 22/4, Ban lãnh đạo Eximbank đã gửi lên Ngân hàng Nhà nước danh sách các ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử công bố trên website ngân hàng đầu tháng 3/2015 có tên của ông Trần Ngô Phúc Vũ, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NamABank) với tỷ lệ sở hữu và được ủy quyền biểu quyết khoảng 10% và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên Phó tổng giám đốc NamABank, cũng với tỷ lệ sở hữu và được ủy quyền biểu quyết khoảng 10%.

Thông tin Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Nghiêm Xuân Thành đã ký ủy quyền biểu quyết tỷ lệ vốn góp của Vietcombank tại Eximbank khoảng 9% cho ông Vũ đã khiến cổ đông và nhà đầu tư càng sốt sắng.

Nếu ông Vũ có tên trong danh sách 11 ứng viên tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, và nếu thông tin ông Vũ được ủy quyền biểu quyết vốn góp của Vietcombank là chính xác thì khả năng ông này trúng vị trí Chủ tịch là không hề nhỏ.

Hiện Vietcombank đang có 02 đại diện vốn góp tại Eximbank là ông Hà Thanh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực và ông Trần Lê Quyết, Phó Ban Kiểm soát sẽ không có quyền biểu quyết trong ĐHĐCĐ bất thường sắp tới.

Ngày 15/7, NamABank cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quốc Toàn càng gia tăng thêm niềm tin nhân sự của NamABank sẽ có tên trong danh sách ứng viên HĐQT của Eximbank.

Theo Điều 62 Luật Các Tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2010, số thành viên trong HĐQT của ngân hàng cổ phần tối đa là 11 người và tối thiểu là 05 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.

Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của người này được tham gia HĐQT, nhưng không vượt quá 1/3 tổng số thành viên HĐQT của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

Như vậy, nếu có 03 ứng viên trong danh sách có liên quan đến NamABank hoặc bầu bổ sung thì các cổ đông này vẫn đáp ứng quy định của Điều 62, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2010.

Chủ tịch HĐQT Eximbank vẫn là một ẩn số khi Ngân hàng Nhà nước chưa công bố kết luận thanh tra đột xuất ngân hàng này.

Vậy 09 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay còn hiệu lực hay không?

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 43, Luật sửa đổi, bổ sung Các Tổ chức tín dụng năm 2010, nhiệm kỳ của HĐQT không quá 05 năm, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm và có thể được bầu hoặc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT. HĐQT vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi có HĐQT mới tiếp quản công việc.

Như vậy, 09 thành viên của HĐQT Eximbank hiện nay vẫn có giá trị điều hành cho đến khi HĐQT mới tiếp quản.

(Theo BizLIVE)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video