An sinh xã hội được cải thiện người dân cảm thấy hạnh phúc

25/01/2016 15:00

Vấn đề an sinh xã hội là một vấn đề cơ bản cốt lỗi trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, đầu tư các nguồn lực cho việc giải quyết các vấn đề xã hội và an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển. Một khi đời sống con người được cải thiện, người dân cảm thấy hạnh phúc với những chính sách về an sinh xã hội mà nhà nước đã quan tâm hàng đầu thì có thể nói chính phủ của quốc gia ấy đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị một cách xuất sắc.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình do Nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm bảo đảm cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập, có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,…thông qua việc nâng cao năng lực tự an sinh của người dân và sự trợ giúp của Nhà nước. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, từng bước mở rộng diện bao phủ, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ đang là đích đến của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

 tổng chi cho an sinh xã hội năm 2015 khoảng trên 6,6% GDP (so với năm 2012 là 5,88% GDP)
Tổng chi cho an sinh xã hội năm 2015 khoảng trên 6,6% GDP (so với năm 2012 là 5,88% GDP)

Trong báo cáo đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI chuẩn bị cho Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhận định “bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh”.

Trong đó năm 2012-2015 đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội của nước ta. Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục mở rộng hơn quyền hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội và an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhờ tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa thành hệ thống luật pháp và chính sách, hầu hết các chỉ tiêu xã hội được thực hiện tương đối tốt. Các chương trình xóa đói giảm nghèo của nước ta đã thu được những kết quả tốt đẹp, đã được quốc tế thừa nhận và đánh giá cao, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon đã từng nhận định “Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành sớm các Mục tiêu thiên niên kỷ”. Năm 2015, cả nước có 52,9 triệu người có việc làm.

Mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng Chính Phủ không cắt giảm đi bất cứ một chính sách, khoản chi nào dành cho an sinh xã hội mà còn tăng lên. Cụ thể, tổng chi cho an sinh xã hội năm 2015 khoảng trên 6,6% GDP (so với năm 2012 là 5,88% GDP). Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội từ nhiều nguồn lực trong đó các nguồn lực chính là của nhà nước, nguồn lực từ bên ngoài như nguồn ODA, nguồn lực xã hội từ các doanh nghiệp, tổ chức và trong nhân dân.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2013. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt câu hỏi: “Tôi xin nói bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác. Vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh mang mì, ngô, khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Ngay sau đó, Thủ tướng đã lập tức yêu cầu bộ cùng sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố phải làm hết trách nhiệm, tập trung chăm lo chính sách cho người có công, người nghèo (đặc biệt trẻ em nghèo), người không may mắn, đảm bảo cả đất nước, cả dân tộc cùng đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi các chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục từ đó chủ động đề ra các giải pháp để đảm bảo tốt an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Ban Ki-moon đã từng nhận định “Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành sớm các Mục tiêu thiên niên kỷ”. Năm 2015, cả nước có 52,9 triệu người có việc làm.
Ông Ban Ki-moon đã từng nhận định “Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành sớm các Mục tiêu thiên niên kỷ”. Năm 2015, cả nước có 52,9 triệu người có việc làm.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật pháp, chính sách, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ đóng góp nguồn lực và tham gia thực hiện các hoạt động theo chức năng và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giảm nghèo, an sinh xã hội. Bảo đảm quản lý và sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn lực cho an sinh xã hội, đưa các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương để triển khai, thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Từng bước mở rộng diện đối tượng được thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Tiếp tục tổng kết các mô hình giảm nghèo, an sinh xã hội đã và đang thực hiện có hiệu quả ở địa phương để có cơ sở hoàn thiện và nhân rộng ra các địa phương khác. Tích cực và chủ động khai thác các nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế, xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ xã hội theo phương thức hợp tác công tư.

Thiên Du

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video