+
Aa
-

Ai điều hành Bộ GTVT thay ông Đinh La Thăng?

07/02/2016 13:00

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng GTVT và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.

Cụ thể, ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công để nhận nhiệm vụ mới.

Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng GTVT giao ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách điều hành công tác của Bộ, để nhận nhiệm vụ mới.

Đinh La Thăng, Bộ GTVT, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Ảnh: Đinh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới. Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều