4 điểm Thị trường chứng khoán Việt Nam cần khắc phục

29/06/2013 08:17

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể nhưng vẫn còn một số yếu điểm cản trở việc phát triển một thị trường chứng khoán phái sinh.
Ông Phạm Ngọc Bích, Giám đốc khối Khách hàng tổ chức CTCK Sài Gòn (SSI) nhận định: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể nhưng vẫn còn một số yếu điểm cản trở việc phát triển một thị trường chứng khoán phái sinh.

Sáng nay (28/6), trình bày tại Hội thảo về phát triển thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam tổ chức ở Tp.HCM, ông Bích đã nêu ra 4 nhược điểm của thị trường trong nước.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam có đa số các cổ phiếu với thanh khoản kém và chỉ có khoảng tầm 20 cổ phiếu có vốn hóa thị trường và thanh khoản cao. Ngoài ra, mặc dù vốn hóa thị trường của nhiều cổ phiếu cao (trên 2 tỷ USD), nhưng tỷ lệ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng/giá trị vốn hóa của nhiều cổ phiếu rất thấp (dưới 5%). Hơn nữa, nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế Room đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đại chúng, làm hạn chế sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khiến họ bỏ cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

4 điểm TTCK Việt Nam cần khắc phục

Thứ hai, pháp chế của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa cho phép giao dịch cổ phiếu trong ngày và chưa có phương tiện cho vay và vay chứng khoán để cho phép các thành viên, các nhà tạo lập thị trường và các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể mua và bán khống dễ dàng trong việc quản lý rủi ro trạng thái.

Thứ ba, mức biến động giá các cổ phiếu niêm yết trên thị trường Việt Nam khá cao so với các thị trường chứng khoán trong khu vực vì chính sách vĩ mô như lãi suất, ngoại hối hay thuế vẫn chưa thật sự ổn định.

Thứ tư, chính sách quản lý rủi ro thị trường của nhiều công ty chứng khoán vẫn chưa đủ chuẩn để tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm quản lý rủi ro để phòng ngừa các sự cố liên quan đến các sự kiện gây biến động giá cao.

Ông Bích nêu ra kinh nghiệm của các thị trường thế giới, cho rằng để phát triển được thị trường chứng khoán phái sinh, cần xây dựng pháp chế, công nghệ và thu hút sự tham gia của nhiều thành viên nhằm xây dựng thanh khoản đồng thời bảo đảm sự an toàn của hệ thống và tài chính của các thành viên cũng như những thành phần tham gia thị trường.

Kinh nghiệm cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh thường phải phát triển từ từ theo từng giai đoạn, bắt đầu với những sản phẩm đơn giản trước khi đưa ra các các phẩm phức tạp hơn.

Ông Bích đề xuất rằng để bắt đầu xây dựng thị trường phái sinh, các cơ quan chức năng nên bắt đầu quan tâm tới việc lên kế hoạch để mời các chuyên gia trong nước và nước ngoài chuẩn bị xây dựng khung pháp lý và các tổ chức cần thiết như Trung tâm Bù trừ, quỹ bù trừ.

NDHMoney

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video