10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

09/09/2014 18:36

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cụ thể, 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:

1- Trung tâm Internet Việt Nam;

2- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;

3- Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia;

4- Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;

5- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

6- Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

1- Trường Cao đẳng công nghiệp In;

2- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

1- Báo điện tử VietNamNet;

2- Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

(Theo Chính Phủ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video